Pravidla, oprávěnost a omezení

 

Pravidla oprávěnosti pro dárcovský program Autodesk

 

 • Množství: Organizace mohou žádat o 10 předplatná Autodesk v rámci jednoho fiskálního roku (od 1. července do 30. června).
 • Rozpočet: Organizace s ročním provozním rozpočtem 10 mil. USD nebo méně jsou oprávněné získat produkty v tomto programu.
 • Pouze neziskové organizace: Aby organizace měla nárok získat software v rámci programu TechSoup, musí být ověřena jako nezisková organizace vykonávající obecně prospěšnou činnosti. Organizace musí rovněž splňovat speciální požadavky oprávněnosti jednotlivých dárcovských partnerů .
 • Typy organizací: Následující typy organizací nejsou oprávněny žádat o produkty tohoto programu.
  • Legislativní a politické organizace
  • Advokační organizace
  • Členské a zaměstnanecké organizace
  • Náboženské organizace bez sekulární činnosti. Sekulární činnost je definována jako činnost oddělená od náboženství, kterou organizace vykonávají služby pro své cílové skupiny bez ohledu na jejich vyznání a nikoliv za účelem propagace víry a konkrétního náboženství.
 • Stávající klienti: Organizace, které v minulosti žádali nějaký produkt Autodesk mimo dárcovský program v posledních třech letech, nejsou oprávněné získat dar skrze TechSoup bez souhlasu Autodesk Foundation.
 • Podmínky služby: Organizace, které žádají o produkty Autodesk musí odsouhlasit platné Podmínky služby.
 • Ukončení platnosti licence: Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit platnost licence, pokud:
 • organizace přestane splňovat podmínky oprávěnosti, jak jsou stanoveny společností Autodesk a jejími strategickými partnery
 • organizaci bude odebráno členství v programu TechSoup
 • Autodesk a TechSoup ukončí vzájemnou spolupráci
 • organizace převede nebo přeprodá nebo se pokusí převést nebo přeprodat jeden či více produktů Autodesk
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo praktikují diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, postižení, rasy, velikosti, vzhledu, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu nejsou oprávněni k zařazení do programu. Organizace musí být ochotna a schopna doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
 • Případová studie: Přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti Autodesk informace potřebné k vytvoření případové studie v rámci tohoto programu.
 • Distribuce produktu: Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům. Přijímající organizace nesmí produkty Autodesk jakkoliv předávat nebo prodávat.