• Darovaný produkt je určen pouze pro oprávněné organizace, nikoliv pro jednotlivce.
  • Organizace může zažádat maximálně o 2 dary v rámci jednoho fiskálního roku (1. července - 30. června).
  • Nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup.
  • Oprávněnost organizací nezávisí na velikosti rozpočtu organizace.
  • Přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti O&O Software informace potřebné k vytvoření případové studie
  • Organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účastnit se tohoto programu a využívat nabídky. Organizace musí být pro přijetí daru schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
  • Softwarové produkty O&O  nemohou být převedeny nebo prodány.