• Množství: Organizace mohou žádat o jeden kus každého produktu na 1 fiskální rok (od 1. července do 30. června).
 • Rozpočet: O produkty darované v rámci tohoto programu mohou žádat organizace s ročním provozním rozpočtem do 10 milionů dolarů.
 • Pouze neziskové organizace a knihovny: Produkty v tomto programu jsou k dispozici pouze neziskovým organizacím a veřejným knihovnám splňujícím stanovená kritéria.
 • Druhy organizací: Následující druhy organizací nejsou oprávněné žádat o darované produkty v rámci tohoto programu.
  • Některé studentské skupiny a akademické organizace
  • Zaměstnanecké nebo členské příspěvkové organizace
  • Některé společenské či rekreační kluby
  • Skautské spolky
  • Organizace podporující politické strany či kandidáty
  • Zájmové skupiny
  • Náboženské organizace.
 • Podmínky poskytování služeb: Organizace, které žádají o produkty z programu Veritas, musí souhlasit s veškerými příslušnými podmínkami poskytování služeb.
 • Antidiskriminační zásady: Organizace, které hájí, podporují nebo praktikují diskriminaci na základě věku, etnicity, pohlaví, národnostního původu, zdravotního postižení, rasy, velikosti, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomického zázemí, nejsou způsobilé k účasti na tomto programu. Aby organizace mohla získat produkty v rámci tohoto programu, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.
 • Případová studie: Přijímající organizace musí být ochotné a schopné poskytnout společnosti Veritas informace za účelem vytvoření případové studie nebo osvědčení o tomto programu.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty v rámci tohoto programu budou distribuovány výhradně oprávněným organizacím, nikoliv jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nejsou oprávněny produkty Veritas převádět ani přeprodávat.