Norton LifeLock

Prohlédnout produkty
  • Darovaný produkt je určen pouze pro oprávněné organizace nikoliv pro jednotlivce.
  • Organizace může zažádat o 20 licencí Norton Security v rámci jednoho fiskálního roku (1. červenec až 30. červen).
  • Roční rozpočet žádající organizace nesmí přesáhnout 10 miliónů USD (cca 265 miliónů Kč).
  • Nabízené produkty jsou dostupné pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup.
  • Následující typy organizací NEJSOU podporovány v dárcovském programu NortonLifeLock: studentské skupiny nebo akademické kluby a organizace, zaměstnanecké nebo jiné členské organizace, některé společenské a zájmové kluby, organizace podporující politické strany nebo kandidáty, advokační organizace, církevní organizace bez sekulárního poslání.
  • Organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
  • Produkty společnosti NortonLifeLock nesmí být používány v zemích, na které je uvaleno embargo (Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie), a to ani při cestování v těchto zemích.
  • Produkty NortonLifeLock nemohou být převedeny na jinou organizaci ani přeprodány.