• Množství: Organizace mohou požadovat až pět produktů Standard Edition a pět produktů Business Pro Edition za jeden fiskální rok (od 1. července do 30. června).
 • Rozpočet: Pro produkty v tomto programu jsou oprávněné organizace s ročními provozními rozpočty do výše 1 milion USD. Organizace s ročními provozními rozpočty nad 1 milion USD mohou získat slevu 30 procent na roční plány přímo od DocuSign. Zaregistrujte se na webových stránkách DocuSign.
 • Neziskové organizace a knihovny: Produkty v tomto programu jsou dostupné neziskovým organizacím a veřejným knihovnám.
 • Typy organizací: Následující typy organizací nejsou způsobilé požadovat produkty v tomto programu.
  • Organizace legislativních a politických činností
  • Advokátní organizace
  • Zaměstnanecké příspěvkové organizace
  • Sdružení United Way
 • Stávající zákazníci: Organizace, které již mají předplatné DocuSign, nemají nárok na produkty v tomto programu.
 • Podmínky poskytování služeb: Organizace, které požadují produkty DocuSign, musí souhlasit s jakýmikoli platnými podmínkami poskytování služeb.
 • Antidiskriminační zásady: Organizace, které obhajují, podporují nebo praktikují diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, velikosti, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomické zázemí nejsou způsobilé k účasti v tomto programu. Organizace musí být ochotné a schopné potvrdit, že z žádného z těchto důvodů nikoho nediskriminují, aby mohli přijímat produkty v tomto programu.
 • Případová studie: Přijímající organizace musí být ochotny a schopny poskytnout informace společnosti DocuSignu za účelem vytvoření případové studie nebo svědectví o tomto programu.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou distribuovány v rámci tohoto programu pouze kvalifikovaným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Organizace příjemců nesmějí produkty DocuSign převádět ani prodávat.