Microsoft dary

windows server 2012.png

Windows Server Essentials

Popis: 

Windows Server Essentials is an edition of the Windows Server operating system designed for small organizations with up to 25 users and 50 devices. When installed on a server computer, it automatically configures network roles such as print server, domain controller, web server, and file server.

This donation provides one server license for running the software on a server with up to two physical processors. Up to 25 users and up to 50 devices can connect to the licensed server. No client access licenses (CALs) are needed. For additional information about the available editions of Windows Server and the server and client licensing requirements, see the Guide to Windows Server Editions and Licensing.

Which Versions of This Software Are Available?

You can choose to download the current version or the previous version of this software. You can find out which version is the current one on the Current Versions of Microsoft Products page. In addition, you can download the software in any language that's available.

Benefits for Organizations

If you have some system administration experience, you can use Windows Server Essentials to

  • Set up your organization's first server, which can be used on its own or act as the primary server in a multiserver environment
  • Support common IT scenarios like folder and printer sharing, remote access, support for mobile devices, and backup/restore tools
  • Provide access to cloud services such as Office 365

Major Capabilities

  • Windows Server product technologies: Essentials provides the core technologies of Windows Server. It does not include those appropriate only to medium-to-large enterprises, such as Hyper-V virtualization or the Server Core or Nano Server installation options.
  • Simplified management console: Administrators can manage common IT tasks and view the health and security of client computers and servers in the network through the Dashboard. Alerts warn you of items that need attention.
  • Remote access: DirectAccess allows secure access to the network from any computer or device without a VPN connection. Remote Web Access gives any user with a web browser secure access to email, internal websites, shared folders, organization and administration links, and networked computers.
  • Data protection: You can perform complete system backups and restores of the server as well as client devices. Storage Spaces allows you to create virtual disks from disparate hard drives with specified levels of resilience.
  • Cloud integration: The software is designed for simple integration with cloud services like Azure Backup and Office 365.

Obtaining This Product

Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

Expect two emails:

  1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account .
  2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Requirements

See system requirements and resources for installing Windows Server.

    windows server 2012.png
    win_server.png

    Windows Server User CAL

    Popis: 

    Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as well as for Internet content delivery. A user client access license (CAL) is needed for every user accessing Windows Server for file services, printing services, remote access service, or terminal services. It is also needed for any authenticated users accessing Windows Server as a web server or an application server.

    This donation provides one user CAL that authorizes a user to access Windows Server from any device (for example, when an employee accesses the server from a computer at work and another at home). Device CALs for licensing computers and external connector licenses (ECLs) for licensing a significant number of external users are also available.

    Additional Information

    CALs, ECLs, and management licenses (MLs) offered through TechSoup are always for the currently offered version of the server software. However, these licenses can also be used with earlier versions of the server software.

    For additional information about the available editions of Windows Server and the server and client licensing requirements, see the Guide to Windows Server Editions and Licensing.

    License Only

    This license does not require media, license keys, or setup codes.

    CALs, ECLs, and management licenses (MLs) offered through TechSoup are always for the currently offered version of the server software. However, these licenses can also be used with earlier versions of the server software.

    Software Assurance

    Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

    Requirements

    • None
    Requirements: 

    None

    win_server.png
    sharepoint.png

    SharePoint Server User CAL – Standard

    Popis: 

    A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes a user to access SharePoint Server from any device (for example, when an employee accesses the server from a computer at work and another at home).

    This donation provides one Standard user CAL. Standard device CALs for licensing devices and additive Enterprise CALs (user and device) for accessing additional features are also available.

    License Only

    This license does not require media, license keys, or setup codes.

    CALs, ECLs, and management licenses (MLs) offered through TechSoup are always for the currently offered version of the server software. However, these licenses can also be used with earlier versions of the server software.

    Software Assurance

    Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

    Requirements

    • None
    Requirements: 

    .

    sharepoint.png
    office_logo.png

    Office for Mac

    Popis: 

    Office for Mac Standard Edition je sada produktů Microsoft Office pro počítače Mac. Office for Mac je plně kompatibilní s Office pro Windows a kompatibilní také s předchozími verzemi sady Office pro obě platformy.

    Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Žádejte vždy o jednu licenci pro každý počítač, na kterém budete operační systém instalovat. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

    Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

    Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

    Přínosy pro Vaši organizaci

    Sada Office for Mac:

    • Zvyšuje produktivitu skrze umožnění uživatelům Mac sdílet dokumenty s uživateli systému Windows bez konverze nebo překladu
    • Umožňuje spolupráci v rámci aplikace Outlook při posílání e-mailů a plánování v organizaci používající Windows i Mac.

    Obsažené aplikace

    Verze Standard obsahuje následující aplikace:

    • Excel, tabulkový procesor
    • Outlook, integruje email, kalendář, kontakty a úkoly
    • PowerPoint, prezentační program
    • Word, plně vybavený textový procesor
    • Lync pro Mac, je komunikační klient, který pracuje ve spojení s Lync Server, Skype for Business Server, nebo Skype for Business Online

    Hlavní funkce

    • Kompatibilita s Office pro Windows: Každá z obsažených aplikací má v podstatě stejné funkce jako její ekvivalent pro Windows.
    • Vzhled Uživatelské rozhraní aplikací Office for Mac spojuje v jednotném designu nejoblíbenější formátovací a výtvarné nástroje a stává se tak uživatelsky přívětivějším. K dispozici jsou také klasické Mac menu a standardní panel nástrojů.
    • Sdílení dokumentů: Více osob může pracovat současně na stejném dokumentu.
    • Online zdroje: On-line aplikace Office Web Apps jsou doplňkem k desktopovým aplikacím Word, Excel a PowerPoint a umožňují přístup k dokumentům, sdílení a spolupráci uživatelů z libovolného webového prohlížeče. Využívat Office Web Apps můžete prostřednictvím SharePoint nebo skrze Windows Live SkyDrive. SkyDrive je on-line úložiště s prostorem 7 GB a využívat ho může každý, kdo má účet Windows Live.
    • Vyhledávač médií: Pro přístup k Vaším fotografiím z iPhoto nebo playlistům na iTunes lze využít odkazy Fotografie a Audio ve funkci Vyhledávač médií v aplikaci Word, PowerPoint, Excel a Outlook. Stejně tak můžete prostřednictvím odkazu Filmy získat přístup k iMovie.

    Získání (stažení) produktu?

    Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

    Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

    Očekávejte dva e-maily:

    1. Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelské profilu je aktuální.
    2. Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

    Software Assurance

    V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

    Systémové požadavky

    • Hardware:
      • Intel processor
      • 1 GB nebo větší pamět RAM
      • HFS+ formát pevného disku s 2,5 GB volného místa
      • 1280x800 pixel obrazovka (nebo vyšší)
      • DVD mechanika
    • Software
      • Mac OS X 10.5.8 nebo novější
    • Jiné:
      • Pro aplikaci Outlook a některé další funkce - přístup k internetu.
      • Pro Lync - připojení k Lync Server 2010 nebo Lync Online; Safari 5
      • Pro některé on-line funkce - účet Microsoft
      • Pro Exchange v aplikaci Outlook - připojení k Exchange 2007 Rollup 4 s aktualizací SP1 nebo novější
      • Pro přístup k souborům uloženým na SharePoint Server - připojení k SharePoint Services 3.0 nebo novější verzi
      • Pro využití Office Web Apps v rámci organizace - SharePoint Foundation Server 2010
    Requirements: 

    .

    office_logo.png
    visio_pro.png

    Visio Standard

    Popis: 

    Nový postup stahování a instalace Office 2019

    Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

    Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

    Visio Standard je software pro tvorbu nákresů a diagramů. Uživatelé si vybrat šablonu, přetáhněte obrazce do výkresu, připojte tvary, a přidat text v případě potřeby.

    Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

    Jaké verze jsou k dispozici?

    Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

    Přínosy pro Vaši organizaci

    Můžete vytvářet vývojové diagramy, organizační diagramy, navrhnout si rozložení kanceláře a mnoho dalšího.

    Hlavní funkce

    • Šablony: Visio obsahuje šablony pro vytváření:
      1. schémat (organizační schémata, procesní diagramy či marketingové tabulky)
      2. plánů projektu (kalendáře, časové osy, a Ganttovy diagramy)
      3. map (směrové a zeměpisné mapy)
      4. diagramů příčiny a následku
      5. blokových diagramů
      6. základních síťových diagramů
      7. rozložení nábytku ve Vaší kanceláři i jinde
    • Témata a styly: Jediným kliknutím lze změnit barvy, písmo a další efekty v celém diagramu. Každý styl má několik variant. Kromě toho můžete styly použít také na jednotlivé obrazce pro jejich vyniknutí.
    • Komentáře a konverzace: Komentáře uživatelů jsou v panelu komentářů řazeny do jednotlivých vláken.
    • Cloudové úložiště: Přednastavené umístění pro uložení vytvořených diagramů je OneDrive daného uživatele.

    Důležité informace k multilicencím

    Pro aktivaci sady Office můžete volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) Na webových stránkách Microsoft Volume Licensing Service Centre budou dostupné oba typy klíčů.

    Společnost Microsoft Vám nabízí návod Jak používat MAK nebo KMS klíč k aktivaci sady Office.

    Získání (stažení) produktu?

    Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

    Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

    Očekávejte dva e-maily:

    • Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
    • Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

    Software Assurance

    V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

    Systémové požadavky

    Viz systémové požadavky Office.

    visio_pro.png
    office_logo.png

    Office Standard

    Popis: 

    Nový postup stahování a instalace Office 2019

    Upozorňujeme, že balíčky ani jednotlivé aplikace Office 2019, včetně Visio a Projectu, již nelze stahovat přímo prostřednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhněte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktů Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

    Pokud by Vám popsaný způsob instalace nevyhovoval, můžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostřednictvím vzdáleného přístupu.

    Office Standard je integrovanou sbírkou programů a služeb určených ke spolupráci a optimalizaci práce s informacemi.

    Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Žádejte vždy o jednu licenci pro každé zařízení, na kterém budete produkt instalovat. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

    Jaké verze jsou k dispozici?

    Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

    Přínosy pro Vaši organizaci

    Aplikace v sadě Office můžete používat k:

    • vytváření, sdílení a úpravě dokumentů s kolegy na jiných místech
    • sledování a vyznačení datových trendů
    • přenosu dokumentů a "live" prezentaci dalším kolegům prostřednictvím vašich webových prohlížečů
    • konsolidaci komunikačních služeb pro snížení nákladů

    Obsažené aplikace

    Verze Standard obsahuje následující aplikace:

    • Excel je tabulkový procesor s možností analýzy dat a řadou vizualizačních nástrojů.
    • OneNote je aplikace pro psaní poznámek, která umožňuje snadné sdílení různých typů obsahu mezi členy týmu.
    • Outlook integruje email, kalendář, kontakty a úkoly.
    • PowerPoint je prezentační grafický program s funkcemi pro textové efekty, zvuky a animace.
    • Publisher je program, který umožňuje i uživatelům se základními grafickými dovednosti vytvořit širokou škálu publikací, letáků a dalších materiálů.
    • Word je plně vybavený program pro zpracování textu.

    Hlavní funkce

    • Pás karet: Uživatelské rozhraní aplikací Office spojuje v jednotném designu nejoblíbenější formátovací a výtvarné nástroje a stává se tak uživatelsky přívětivějším.
    • Přístup přes webové a mobilní rozhraní: S on-line aplikacemi Office Web Apps mohou uživatelé na různých místech vytvářet a upravovat stejný soubor ve stejný čas. Je možné využít jakýkoliv webový prohlížeč nebo mobilní zařízení běžící na iOS, Androidu nebo Windows.
    • Cloudové úložiště: Aplikace Office je možné integrovat s OneDrive, OneDrive pro Business a SharePointem, díky čemuž můžete přistupovat ke svým souborům z různých zařízení.
    • Podpora více formátů: Většina aplikací Office, včetně Word a Excel, umí uložit nebo exportovat soubory do formátu PDF nebo XPS, aniž by bylo nutné stáhnout a instalovat přídavné prvky.

    Důležité informace k multilicencím

    Pro aktivaci sady Office může Vaše organizace volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) Na webových stránkách Microsoft Volume Licensing Service Centre budou dostupné oba typy klíčů.

    Společnost Microsoft Vám nabízí návod Jak používat MAK nebo KMS klíč k aktivaci sady Office.

    Získání (stažení) produktu?

    Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

    Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

    Očekávejte dva e-maily:

    • Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
    • Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

    Software Assurance

    V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

    Systémové požadavky

    Viz systémové požadavky Office.

    Requirements: 

    Požadavky na systém

    • Office 2016 není kompatibilní s aplikacemi Office 365: Tento softwarový licenční software nelze instalovat ve stejném zařízení jako kteroukoliv z aplikací Office 365 získaných pomocí předplatného sady Office 365. Před instalací tohoto produktu budete muset odinstalovat všechny aplikace sady Office 365 v zařízení. Aplikace Office 365 používají click-to-run technologii, která není kompatibilní se softwarovým programem Office získaným prostřednictvím multi licencování.
    • Office 2019 využívá stejnou instalační technologii, takže už je s aplikacemi Office 365 kompatibilní. Postup instalace Office pomocí click-to-run je popsán zde: Instalace pomocí Office Deployment Tool.
    • Více viz Požadavky na systém Office.
    office_logo.png
    windows_logo

    Windows Pro OS - Get Genuine

    Popis: 

    Microsoft Windows - Get Genuine nabízí plné operační systémy Windows neziskovým organizacím a veřejným knihovnám, které si nejsou jisté původem a legalitou používané licence operačního systému nebo nepoužívají edici určenou pro komerční použití či mají jiný problém se svými licencemi.

    Tento dar obsahuje plnou licenci operačního systému Windows Pro a je určen organizacím, které splňují níže uvedená kritéria způsobilosti. Žádejte vždy o jednu licenci pro každý počítač, na kterém budete operační systém instalovat.

    Jaké verze jsou k dispozici?

    Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

     

    Oprávněnost

    Tento dar lze získat pouze v případě, že organizace má existující počítač s jedním z následujících operačních systémů:

    • Padělaný, pirátský, nebo jinak nezákonný, nelicencovaný, nebo nesprávně licencovaný operační systém Windows
    • Windows 10 Home
    • Standardní edici Windows 8 nebo 8.1
    • Edice Home Premium, Home Basic nebo Starter systému Windows 7 nebo Windows Vista
    • Edice Home nebo Starter systému Windows XP
    • Linux, FreeDOS nebo jiný operační systém

    Přínosy pro Vaši organizaci

    Zvažte žádost o tento produkt, pokud potřebujete nainstalovat nejnovější operační systém Windows na počítač, který spadá pod jeden z licenčních scénářů popsaných výše.

    Pomocí Windows Pro lze:

    • chránit počítače před viry a jiným malwarem s Windows Defender
    • využívat rozhraní dotykové obrazovky při práci s jedinci, kteří nemohou pracovat s myší a klávesnicí
    • obnovit nefunkční počítač pomocí funkcí Reset a Refresh
    • snadněji přepínat mezi jednotlivými jazyky a přistupovat k zobrazení dalších jazyků ve vícejazyčném prostředí

    Zvláštní pravidla pro žádosti o produkty Get Genuine

    • Oprávněné organizace mohou žádat o produkty Get Genuine pouze jednorázově.
    • Žádosti o produkty Get Genuine nesmí obsahovat žádné další produkty.
    • Při kontrole žádosti musí žadatel jménem organizace přijmout dohodu Windows Get Genuine pro malé a střední organizace.

    Poznámka: Vzhledem k tomu, že produkt Get Genuine je součástí produktové skupiny Windows Desktop Operating System, bude žádost o ně snižovat rovněž množství licencí OS Upgrade, o něž může organizace žádat v rámci dvouletého dárcovského cyklu.

    Služba Software Assurance není v tomto daru zahrnuta

    Produkty Get Genuine nezahrnují výhody programu Software Assurance, které jsou zahrnuty do většiny ostatních produktů. Pokud si organizace nainstaluje Get Genuine produkt, nezískává automaticky nárok na bezplatný upgrade na novější verzi Windows, i když je v budoucnu nová verze vydána. Get Genuine produkt nicméně poskytuje organizaci legální základní operační systém, na který si později můžete instalovat Windows Upgrade nabízený mj. skrze program TechSoup, který již automaticky zahrnuje službu Software Assurance. Organizace, které zažádaly o produkt Get Genuine mohou u svých licencí rovněž provést bezplatný downgrade na předchozí verze Windows OS prostřednictvím Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

    Důležité informace k multilicencím

    Pro aktivaci systému Windows může Vaše organizace volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) .

    KMS klíč vyžaduje pro aktivaci nejméně 25 počítačů v síti. Pokud má vaše organizace méně než 25 počítačů, použijte MAK klíč.

    Vybírejte pečlivě

    Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

    Získání (stažení) produktu?

    Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

    Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

    Očekávejte dva e-maily:

    1. Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
    2. Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

    Systémové požadavky

    • Hardware:
      • 1-GHz (nebo vyšší) 32-bitový (x86) nebo 64-bitový procesor
      • 1 GB nebo větší pamět RAM pro 32-bitové systémy; 2 GB nebo větší pamět RAM pro 64-bitové systémy
      • 16 GB volné kapacity na pevném disku pro 32-bitové systémy, 20 GB pro 64-bitové
      • rozlišení obrazovky 800x600 pixelů (nebo vyšší)
      • DirectX 9 grafické zařízení s Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 nebo novější ovladač
    • Další požadavky pro použití určitých funkcí: podívejte se na kompletní přehled systémových požadavků.
    • Funkcionalita produktu a vzhled se může lišit v závislosti na konfiguraci systému.
    windows_logo
    visualstudio.png

    Visual Studio Professional with MSDN

    Popis: 

    Visual Studio Professional is an integrated development environment (IDE) for individual developers and small teams. It supports development of applications for Windows, SharePoint, the cloud, or web and mobile-device platforms.

    This donation provides one license and a subscription to the Microsoft Developer Network (MSDN). The MSDN subscription includes a server license for Azure DevOps Server (formerly Visual Studio Team Foundation Server) and one CAL. See a summary of Volume Licensing Product Terms for specific licensing details.

    Which Versions of This Software Are Available?

    You can choose to download the current version or the previous version of this software. You can find out which version is the current one on the Current Versions of Microsoft Products page. In addition, you can download the software in any language that's available.

    Benefits for Organizations

    If you have software development experience, you can use Visual Studio to

    • Develop custom applications for use in your organization
    • Develop mobile and web applications for use by your constituents and donors

    Major Capabilities

    • Use major programming languages
      • Visual Basic, C, C++, C#, JavaScript, and F#
    • Develop for Windows 10
      • Use default project templates that provide the files, resources, and structure for various kinds of Windows Store apps
      • Use various tools to debug, optimize, and publish apps
    • Develop for the web
      • Edit HTML, CSS, and JavaScript in their own editors
      • Test the same page, application, or site in a variety of browsers
      • Develop web applications against a server identical to Internet Information Services (IIS)
    • Develop for the cloud
      • Develop, deploy, and test applications and services for Windows Azure
      • Use profiling tools to identify the possible causes of poor performance
      • Use Visual Studio LightSwitch templates to implement common application logic
    • Develop for SharePoint
      • Accelerate project development with project templates and design tools
      • Ensure that sites function correctly with testing and optimization facilities
      • Use a deployment wizard to package a SharePoint site and upload it to a web server

    Free Editions

    For organizations that do not need the full functionality of Visual Studio, Microsoft offers free, downloadable editions.

    Microsoft Developer Network (MSDN) Subscription

    This version of Visual Studio includes a two-year subscription to the Microsoft Developer Network (MSDN). Visit the Microsoft site to learn which MSDN benefits this product includes.

    To activate the MSDN subscription, you must perform an additional step while retrieving your license keys from the Microsoft Volume Licensing Service Center website: click Subscriptions in the VLSC menu bar and follow the MSDN link to enter information about the subscribing user. When the process is complete, the user will receive an email with a subscriber ID and directions to the MSDN website.

    Obtaining This Product

    Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

    The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

    Expect two emails:

    1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account .
    2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

    Software Assurance

    Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

    Requirements

    Requirements: 

    System Requirements

    visualstudio.png
    visualstudio.png

    Visual Studio Test Professional with MSDN

    Popis: 

    Visual Studio Test Professional is an integrated testing toolset for individual developers and teams. It does not feature an integrated development environment for building applications.

    This donation provides one license and a subscription to the Microsoft Developer Network (MSDN). The MSDN subscription includes a server license for Azure DevOps Server (formerly Visual Studio Team Foundation Server) and one CAL. See a summary of Volume Licensing Product Terms for specific licensing details.

    Which Versions of This Software Are Available?

    You can choose to download the current version or the previous version of this software. You can find out which version is the current one on the Current Versions of Microsoft Products page. In addition, you can download the software in any language that's available.

    Benefits for Organizations

    If you have software development experience, you can use Visual Studio to test applications you've developed for your organization.

    Major Capabilities

    • Conduct, record, and repeat manual tests: Automate the process of building, deploying, and running automated tests on your application.
    • Use test case management: Define and manage your testing efforts with test plans.

    Free Editions

    For organizations that do not need the full functionality of Visual Studio, Microsoft offers free, downloadable editions.

    Microsoft Developer Network (MSDN) Subscription

    This version of Visual Studio includes a two-year subscription to the Microsoft Developer Network (MSDN). Visit the Microsoft site to learn which MSDN benefits this product includes.

    To activate the MSDN subscription, you must perform an additional step while retrieving your license keys from the Microsoft Volume Licensing Service Center website: click Subscriptions in the VLSC menu bar and follow the MSDN link to enter information about the subscribing user. When the process is complete, the user will receive an email with a subscriber ID and directions to the MSDN website.

    Obtaining This Product

    Installing this product requires you to download the software from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) and enter a license key. You can download any available version or language for your product.

    The license key allows you to install the product on as many computers as you have received licenses for. This quantity is specified in the email you receive from TechSoup after you request this product.

    Expect two emails:

    1. When your donation request has been approved, TechSoup will send a message to your organization email address. This email will confirm the number of licenses you have requested and provide information about how to use the VLSC once Microsoft accepts your license agreement. Make sure the email address in your organization details is up to date by visiting your account .
    2. Microsoft will send an email welcoming your organization to the VLSC. This email will indicate that Microsoft has accepted your license agreement. After you receive this email, you'll be able to follow the steps in the first email you received from TechSoup to obtain your donation through the VLSC.

    Software Assurance

    Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

    Requirements

    Requirements: 

    System Requirements

    visualstudio.png
    project server.png

    Project

    Popis: 

    Nový postup stahování a instalace Office 2019

    Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

    Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

    Project je software pro řízení projektů. Umožňuje manažerům řídit projektové činnosti, plány a finance. Tuto verzi aplikace Project nelze připojit k serveru Project Server a integrovat s Microsoft Enterprise Project Management (EPM) řešení. Organizace, které potřebují tyto funkce musí použít verzi Project Professional.

    Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

    Jaké verze jsou k dispozici?

    Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

    Přínosy pro Vaši organizaci

    Pokud rozumíte konceptům projektového řízení, můžete použít aplikaci Project k plánování jednotlivých činností, k alokaci zdrojů, sledování pokroku a dále sdílet informace o projektu. Project může být použit pro velké i malé projekty.

    Hlavní funkce

    • Automatické nebo manuální plánování: >Plánovač projektu může předpovědět datum úkolu na základě faktorů jako jsou závislosti, trvání a omezení. Pokud nejsou nastaveny automatické výpočty, uživatelsky řízené plánování umožňuje kompletní řízení plánování daného projektu, přepis automatického plánovače stejně jako umožňuje vynechat pole v nejistých případech při plánování.
    • Týmový plánovač: >Týmový plánovač umožňuje uživatelům snadno přetáhnout zdroje do interaktivního zobrazení dostupných zdrojů a zjednodušit tak celkový přehled zdrojů. Uživatelé mohou rychle odhalit nepřiřazené či neplánované činnosti stejně jako hrozící přetížení zdrojů.
    • Zobrazení časové osa: >Graficky znázorněná časová osa projektu může být sdílena s ostatními prostřednictvím e-mailu nebo vložena do prezentací při zachování jejího formátování.

    Důležité informace k multilicencím

    Pro aktivaci sady Office můžete volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) Na webových stránkách Microsoft Volume Licensing Service Centre budou dostupné oba typy klíčů.

    Společnost Microsoft Vám nabízí návod Jak používat MAK nebo KMS klíč k aktivaci sady Office.

    Získání (stažení) produktu?

    Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

    Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

    Očekávejte dva e-maily:

    • Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
    • Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

    Software Assurance

    V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

    Systémové požadavky

    Viz systémové požadavky Office.

    project server.png

    TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

    4 872

    registrovaných neziskovek

    472 miliónů Kč

    hodnota zprostředkovaných produktů

    53 938

    zprostředkovaných licencí a hardwaru