• Množství: organizace může požádat o jakýkoliv počet licencí, který potřebuje.
 • Rozpočet: žádost o dar není limitována rozpočtem ani velikostí organizace.
 • Pouze pro neziskové organizace a knihovny: nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup. Produkt je určen pro ty organizace a knihovny, které jej využijí na podporu své činnosti. Veřejné knihovny musejí být uvedeny v rejstříku veřejných knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.
 • Neoprávněné typy organizací: následující typy organizací NEJSOU oprávněné žádat o produkty v tomto programu:
  • Základní, střední a vysoké školy a související aktivity
  • Organizace zabývající se legislativními a politickými aktivitami
  • Státní organizace a agentury
  • Zájmové spolky (hobby kluby)
 • Antidiskriminační politika: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
 • Případová studie: organizace, která přijme softwarový dar od společnosti Zoner, musí být ochotná a schopná poskytnout společnosti Zoner informace za účelem vytvoření případové studie nebo posudku pro tento program a k zpracování doplňujících marketingových materiálů.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Zoner jakkoliv převádět či prodávat.