• Množství: Organizace mohou ve fiskálním roce (1. července až 30. června) požádat o 2000 poukázek.
 • Rozpočet: Organizace s ročními provozními rozpočty jakékoli velikosti mají nárok na poukázky.
 • Pouze neziskové organizace a knihovny: Poukázky jsou k dispozici pouze kvalifikovaným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám.
 • Typy organizací: Všechny typy organizací mají nárok na poukázky.
 • Smluvní podmínky: Organizace, které požadují poukázky, musí souhlasit s platnými smluvními podmínkami.
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo praktikují diskriminaci na základě věku, etnicity, pohlaví, národního původu, zdravotního postižení, rasy, velikosti, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomického zázemí nejsou způsobilí k účasti. Organizace musí být ochotny a schopny potvrdit, že v žádné z těchto oblastí nediskriminují, aby dostali poukázky.
 • Případová studie: Organizace příjemců musí být ochotny a schopny poskytnout informace společnosti FlixBus za účelem vytvoření případové studie.
 • Distribuce produktu:
  • Poukázky budou distribuovány pouze kvalifikovaným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Poukázky jsou určeny pouze zaměstnancům, dobrovolníkům a klientům neziskové organizace.
  • Organizace nesmí převádět nebo prodávat poukázky.