• Množství: Organizace mohou požadovat jeden zlevněný produkt za fiskální rok (od 1. července do 30. června).
 • Rozpočet: Získat produkty v tomto programu jsou způsobilé organizace s ročním provozním rozpočtem do výše 10 milionů dolarů.
 • Pouze neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a knihovny: Nabízený produkt je podle pravidel programu TechSoup dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace, registrované poskytovatele sociálních služeb a veřejné knihovny.
 • Typy organizací: Získávat produkty v tomto programu jsou způsobilé všechny typy organizací.
 • Podmínky služby: Organizace, které požadují produkty Zoom, musí souhlasit se všemi platnými smluvními podmínkami.
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo provádějí diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy, nejsou oprávněny k účasti v tomto programu. Aby organizace mohla získat produkty z tohoto programu, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.
 • Případová studie: Organizace příjemců musí být ochotny a schopny poskytnout Zoomu informace za účelem vytvoření případové studie nebo svědectví o tomto programu.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty jsou určeny pouze pro oprávněné organizace, nikoliv pro jednotlivce.
  • Cílové organizace nesmí produkty Zoom převádět ani prodávat.