• Množství: Organizace musí každý rok vyžádat přes TechSoup pouze jeden Asana produkt, aby získala zvýhodněný přístup pro všechny pracovníky organizace.
 • Rozpočet: pro žádosti o grant AWS nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze neziskové organizace a knihovny: Produkty jsou dostupné pouze pro neziskové organizace a veřejné knihovny. Veřejné knihovny musí mít buď právní formu neziskové organizace, nebo příspěvkové organizace a musí být vedeny v evidenci knihoven u ministerstva kultury ČR.
 • Typy organizací: Následující typy organizací nemají nárok žádat o zvýhodněné produkty.
  • Náboženské organizace bez sekulárního poslání. Aby měla organizace sekulární poslání, musí poskytovat služby lidem bez ohledu na jejich náboženskou víru a nemůže propagovat konkrétní víru. Musí také mít identifikační číslo (IČ) jiné než to, které má církev nebo náboženská organizace.
  • Nemocnice, nemocniční pomocné organizace, pečovatelské služby, zdravotní pojišťovny, fondy zdravotního pojištění, zdravotnické asociace, fakultní asociace zdravotnických skupin
  • Podnikatelské a profesní organizace
  • Vzájemné společnosti
  • Bratrstva, řády nebo sdružení; poskytovatelé benefitů pro členy nebo zaměstnance
  • Sportovní, atletické, rekreační a sociální aktivity kromě komunitních center a komunitních rekreačních zařízení
  • Legislativní a politické aktivity
  • Advokátní aktivity / snaha ovlivňovat mínění
  • Nadační fondy nebo finanční služby
  • Vládní instituce či agentury
 • Existující zákazníci: Organizace, které již mají předplatné u Asana, jsou oprávněny své předplatné obnovit pomocí této nabídky.
 • Podmínky služby: Organizace, které žádají o produkty od Asana, musí souhlasit se standardní smlouvou s Asana ohledně takovýchto produktů i s příslušnými podmínkami služby Asana (souhrnně "Smlouvy s Asana") jako předpoklad pro získání přístupu k produktům.
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo praktikují diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, vzhledu, rasy, velikosti, vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu, nejsou oprávněny zúčastnit se. Aby mohly organizace získat produkty, musí být ochotny a schopny osvědčit, že nediskriminují žádnou z těchto skupin.
 • Případová studie: Obdarované organizace musí být ochotny a schopny poskytnout informace společnosti Asana pro účely vytvoření případové studie nebo reference.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou distribuovány pouze kvalifikovaným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Obdarované organizace nemohou produkty Asana převádět nebo prodávat, jinak poruší podmínky Smluv s Asana.