TeamViewer - dárcovský program

Prohlédnout produkty
 • Množství:
  • Organizace mohou za každý fiskální rok (od 1. července do 30. června) požadovat jedno darované předplatné na TeamViewer Business.
 • Rozpočet:
  • Roční rozpočet organizace žádající o darované předplatné TeamViewer Business nesmí přesáhnout 11,5 milionu USD.
 • Pouze neziskové organizace a knihovny: Produkty jsou k dispozici pouze oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám.
 • Typy organizací: Získávat produkty v tomto programu jsou způsobilé všechny typy organizací.
 • Stávající zákazníci: Organizace, které již mají placené předplatné TeamVieweru, nejsou způsobilé získat produkty v tomto programu.
 • Podmínky služby: Organizace, které požadují produkty TeamViewer, musí souhlasit se všemi platnými smluvními podmínkami.
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo provádějí diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy, nejsou oprávněny k účasti v tomto programu. Aby organizace mohla získat produkty z tohoto programu, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.
 • Případová studie: Organizace příjemců musí být ochotny a schopny poskytnout TeamVieweru informace za účelem vytvoření případové studie nebo svědectví o tomto programu.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty jsou určeny pouze pro oprávněné organizace, nikoliv pro jednotlivce.
  • Cílové organizace nesmí produkty TeamViewer převádět ani prodávat.