English

AWS_logo_RGB.PNG

Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS)

Popis: 

Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS) poskytuje kredity pro cloudové služby oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám v České republice. AWS cloudová platforma nabízí přístup k vysoce výkonnému computingu, úložištím dat, zálohování dat, vývoji, analýzám, hostingu a dalším službám s cílem umožnit neziskovým organizacím růst a rozvíjet se, aniž by byly nuceny investovat do fyzické infrastruktury.

Grant o výši 2 000 USD v AWS kreditech s platností 12 měsíců lze použít při úhradě poplatků za užívání vyžádaných cloudových služeb AWS, přičemž další vybrané webové služby Amazonu není možné tímto způsobem uhradit. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku. Prohlédněte si tabulku Detaily grantu pro více informací.

Přínosy pro vaši organizaci

Pokud již využíváte nebo se chystáte využívat AWS cloudové služby, můžete AWS kredity použít k:

 • významnému snížení vašich IT nákladů jednak díky nulovým investicím do jinak nutné a nákladné fyzické infrastruktury a jednak díky možnosti využívat jen ty zdroje, které potřebujete a když je potřebujete;
 • rozšířit možnosti financování vaší činnosti díky pokročilým službám AWS, tj. zejména efektivně a s nízkými náklady získávat, zpracovávat, analyzovat a zobrazovat data rentabilním způsobem a následně je využívat k informovanému fundrasingovému rozhodování a efektivnímu cílení;
 • analýzám velkých datových toků, úschově petabytů dat a sdílení výsledků se spolupracovníky;
 • vybavení dobrovolníků, krátkodobých zaměstnanců nebo dalších zaměstnanců virtuálními desktopy dle momentální potřeby;
 • rozšíření vašeho globálního působení a poskytnutí vašich řešení tam, kde jsou zapotřebí;
 • spravování všech vašich organizačních cloudových služeb AWS, platforem, aplikací a systémů z jediného zařízení;

  Hlavní funkce

  Amazon Web Services nabízí následující produkty, z nichž každý obsahuje mnoho služeb, které můžete v rámci kreditního programu využívat.

  • Výpočetní síla
   • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je ve své podstatě škálovatelná cloudová alternativa virtuálních serverů, která dodává dodatečnou výpočetní sílu, a zahrnuje databáze, business aplikace a migrace.
   • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spouštět aplikace na spravovaných clusterech Amazon EC3 instancí, a eliminuje tudíž nutnost instalovat, spravovat a škálovat vaše vlastní clusterová řešení.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Výpočetní síly Amazonu.
  • Úložiště
   • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokální úložiště pro Amazon EC2, databáze, zálohování dat, business aplikace a další.
   • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) zpřístupňuje data jedné nebo více EC2 instancí pro zobrazení obsahu, business aplikace, zpracování mediálních souborů a další.
   • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávat data odkudkoliv z internetu pro uživately generovaný obsah, online archivy, grid computing a další.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Úložiště Amazon.
  • Databáze
   • Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB jsou relační databáze vybudované pro rychlou práci s daty a jejich správu.
   • Amazon Redshift vám umožňuje uchovávat a spravovat data v řádech petabytů.
   • Amazon ElastiCache vám pomáhá rozvíjet, provozovat a škálovat vyrovnávací paměť (cache).
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Databáze Amazon.
  • Pokročilá výpočetní síla: Amazon Web Services poskytuje další vysoce výkonné výpočetní služby s možnostmi a schopnostmi, které daleko přesahují možnosti tradičních IT, a to včetně služeb přenosu dat (migrace), síťování a dodávání obsahu, nástrojů pro vývoj a další. Zobrazte si kompletní seznam možností Amazon Web Services.

   Podpora

   AWS zaručuje bezplatnou Základní podporu (Basic Support), která by měla účinně uspokojit většinu potřeb organizací v oblasti uživatelské podpory.

   Pokud si přejete upgradovat na developerský (Developer) nebo podnikatelský (Business Support) plán, můžete k úhradě poplatku za užití použít vaše kredity. AWS kredity nicméně nepokrývají poplatky za zprovoznění podpory. AWS vám doporučuje se před vlastním rozhodnutím pečlivě seznámit s detaily plánu a poplatky za jeho užití.

   Vybírejte pečlivě

   Administrativní poplatek za tento grant je nevratný.

   Získání produktu?

   Jakmile TechSoup Česká republika schválí žádost o grant, pošleme do e-mailové schránky vaší organizace instrukce, jak obdržet vaše grantové kredity.

   Detaily grantu

   Prosíme, podívejte se na Amazon Web Services - Často kladené dotazy, kde najdete další odpovědi na vaše otázky.

   Systémové požadavky

   Navštivte stránku s Amazon FAQ, kde najdete detailní informace o každém produktu a dozvíte se též víc o systémových požadavcích a klientské podpoře.

   Nezpůsobilé služby

   AWS kredity nejsou platné pro žádné poplatky nebo poplatky pro Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 registrace domény nebo přenosu domény nebo jakýkoli poplatek předem za jakoukoli službu.

   Povinný AWS účet

   Přijímací organizace musí disponovat platným AWS ID účtem se jménem organizace uvedeným v poli Account Name (Jméno účtu), aby mohla o kredity zažádat.

   Jestliže organizace nemá AWS ID účet, musí se zaregistrovat a vytvořit si AWS účet a teprve poté zažádat o grant.

   K založení AWS účtu je nutná platební karta.

   Dostupnost služby

   Prosím, konzultujte AWS Region Table (tabulku AWS regionů), která vás seznámí s dostupností služeb na vyžádání dle jednotlivých regionů.

   Podmínky kreditního programu
   • Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).
   • Kredity jsou platné pouze 12 měsíců od okamžiku, kdy byly připsány k AWS účtu.
   • Pokud máte sjednocené účty, kód bude čerpat na úrovni plátce ze všech propojených účtů, bez ohledu na účet, ve kterém jste uplatnili kód.
   • Další užitečné informace najdete v Zásadách a podmínkách AWS Kreditního programu pro neziskové organizace.
   Další uživatelské poplatky za služby

   Další poplatky budou účtovány organizaci v následujících situacích.

   Pro úhradu dodatečných AWS servisních poplatků je nutná platební karta.

   AWS organizacím doporučuje využít monitorovací službu Amazon CloudWatch k nastavení tzv. Billing alert, který vás upozorní na vzniklé platební závazky a umožní vám tak vyhnout se nečekaným finančním výdajům.

   AWS Zkušební verze zdarma

   Kromě Kreditního programu pro neziskové organizace, AWS též nabízí všem novým zákazníkům AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma) po dobu 12 měsíců ode dne registrace organizace v AWS. AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) není součástí AWS Kreditního programu. Noví klienti mohou v rámci této nabídky získat přístup k jistým AWS službám a využívat je až do určitého datového limitu zcela zdarma.

   AWS potenciálním příjemcům grantu doporučuje zaregistrovat se do AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) a teprve poté zažádat o tuto nabídku.

   Důležitá poznámka: Udělené AWS kredity neobnovují 12měsíční lhůtu přístupu k AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma).

   Pokračovat s užíváním služeb po jednom roce

   AWS kredity poskytnuté tímto grantem jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na daný AWS účet. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).

   Po použití všech kreditů nebo po jejich uplynutí po uplynutí 12 měsíců bude kreditní karta spojená s účtem AWS organizace zaúčtována standardními sazbami pro všechny použité služby.

   Vyzkoušejte AWS Cloudové služby

   Zkušební verze zdarma zpřístupní následující AWS cloudové verze.

   Příjemci grantu si mohou nechat připsat kredity, získané z tohoto programu, k jakémukoliv stávajícímu AWS účtu, včetně účtů vytvořených pro bezplatnou zkušební verzi.

   Oprávněnost stávajících klientů

   Tento grant je dostupný pro současné i minulé AWS klienty. Kredity obdržené v rámci tohoto programu mohou být připsány ke stávajícím AWS účtům.

   Povinné dotazníkové šetření

   Příjemci grantu musí vyplnit dotazník, který jim bude zaslán po připsání kreditů.

   Requirements: 

   .

   AWS_logo_RGB.PNG
   Adobe Photoshop 2018 and Premier 2018 Bundle boxshot.png

   Photoshop Elements 2019 and Premiere Elements 2019 Bundle

   Popis: 

   Balíček Photoshop Elements 2019 a Premiere Elements 2019 je produkt, v rámci kterého jsou nabízeny dvě aplikace Adobe. Photoshop Elements je nástroj na úpravu, retušování, optimalizaci a distribuci digitálních obrázků. Premiere Elements je nástroj na úpravu a publikaci digitálních videí. Dohromady se počítají jako jeden produkt ve vztahu k pravidlům a omezením dárcovského programu Adobe.

   Tento dar zahrnuje jednu licenci pro Photoshop Elements 2019 a jednu licenci pro Premiere Elements 2019. Každá licence umožní jednomu uživateli instalovat a používat dané aplikace. Každou aplikaci můžete nainstalovat na jiný počítač. Platnost licenčního klíče tohoto produktu vyprší 30. listopadu 2023. Po tomto datu nebude produkt nadále funkční. Níže najdete více informací o licencování produktu.

   Přínosy pro organizaci

   Není nutné mít předchozí zkušenosti s editacemi obrázků či videí, abyste mohli aplikace používat k:

   • úpravě a publikaci videí, skrze které můžete vyprávět příběh vaší organizace,
   • úpravám, opravám a organizaci fotografií vašich dobrovolníků z akcí,
   • s aplikacemi se naučíte pracovat pomocí zabudovaných průvodců a nápověd, které vás celým procesem úprav obrázků nebo videí provedou.

   Hlavní funkce

   Verze Elements jsou oproti profesionálním verzím Photoshop a Premiere zjednodušené, ale stále obsahují spoustu funkcionalit profi produktů. Photoshop Elements neobsahuje některé pokročilé funkce klasického Photoshopu jako například Channel Mixer, Color Balance (vyvážení barev), skriptování nebo CMYK barvy. Premiere Elements zase obsahuje méně šablon, přechodů a efektů než Premiere Pro.

   Zjednodušená správa: udržte si přehled o svých fotkách a videích díky organizéru, který sdílí oba produkty a ve kterém je možné vyhledávat a filtrovat na záakldě lidí, míst nebo akcí. Štítkování mediálních souborů napomůže k rychlejšímu vyhledání fotky nebo videa.

   Úprava obrázků: Photoshop Elements umí automaticky detekovat a odstranit červené oči a další nedokonalosti ve fotografii. Manuálně můžete upravit barvy, světlost, kontrast, stíny a světla nebo krokově zlepšovat fotky tím, že vyberete vždy nejlepší výsledek z nabízené předpřipravené skupiny úprav. Můžete také vytvářet koláže z několika fotek nebo digitálních grafik.

   Úprava videí: Můžete upravovat, přesouvat, kopírovat a vkládat jednotlivé klipy do editačního rozhraní. Premiere Elements umí analyzovat vaše videa a spravit roztřesené záběry, upravit automaticky barevnost a světlost, odstřihnout nepovedené záběry a vyvážit zvukovou stopu. K videím můžete přidat hudbu, mluvený komentář, text nebo speciální efekty.

   Možnosti importu videa: můžete nahrát video z řady různých zařízení včetně HDV videokamer, kompaktních videokamer, webových kamer, MPEG-4 nahrávacích zařízení, DSLR kamer a vybraných mobilních telefonů. Premiere Elements umí přímo nahrávat video z webkamer, analogových nahrávacích karet a dalších zdrojů live videí.

   Možnosti sdílení: Photoshop Elements optimalizuje fotky pro sdílení přes e-mail, Facebook, YouTube nebo online fototoalba a zajistí tak, že jsou vaše fotky kvalitní a zároveň mají malou velikost. Premiere Elements umí publikovat videa na různá média včetně DVD a Blue-ray, na různé sítě jako je Facebook, YouTube či Vimeo, a na mobilní zařízení.

   Licencování

   Jako licencovaný uživatel můžete obě aplikace instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních.

   Upozornění

   Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

   Získání (stažení) produktu?

   Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

   Systémové požadavky

   Requirements: 

   Adobe Photoshop 2018 and Premier 2018 Bundle boxshot.png
   Acrobat Pro XI Win ESD WW.png

   Acrobat Pro 2017 for Windows

   Popis: 

   Adobe Acrobat Pro 2017 publikační software pro prohlížení, vytváření, kombinování a ovládání dokumentů Adobe PDF pro distribuci, spolupráci a sběr dat.

   Tento dar poskytuje licenci, která umožňuje jednomu uživateli instalovat a používat software. Licenční klíč poskytnutý s touto žádostí o produkt vyprší dne 30. listopadu 2023. Po tomto datu produkt přestane fungovat. Další informace o licencích naleznete níže.

   Přínosy pro organizaci

   Aplikace Acrobat Pro můžete použít k:
   • Vytvořte a publikujte informační materiály nebo odborné zprávy, které kombinují více typů obsahu
   • Ušetřete papír a peníze vytvořením a distribucí elektronických dokumentů a formulářů
   • Zajistěte dostupnost dokumentů pro osoby se zdravotním postižením

   Hlavní funkce

   • Konvertovat nebo skenovat do formátu PDF: Dokumenty Adobe PDF můžete vytvářet z libovolné aplikace, která tiskne, včetně softwaru Microsoft Office, webových prohlížečů jako Chrome a Firefox a Lotus Notes. Dokumenty PDF lze také vytvářet z naskenovaných dokumentů a formulářů.
   • Kombinovat a porovnat soubory: Můžete kombinovat celou řadu typů souborů do jediného dokumentu PDF nebo je umístit do jednoho portfolia. Dokumenty a portfolia mohou obsahovat multimediální obsah, včetně videí a webových stránek FLV nebo H.264. Můžete také porovnat dvě verze dokumentu PDF, abyste zjistili jakékoliv rozdíly.
   • Chraňte soubory PDF a dokumenty: Můžete použít ovládací prvky a zabezpečení dokumentů s ochranou heslem; oprávnění pro tisk, kopírování a změnu; a digitální podpisy. Můžete také natrvalo odstranit skryté informace a používat nástroje pro redigování a natrvalo smazat citlivý obsah.
   • Sběr dat pomocí formulářů PDF: Můžete vytvářet formuláře, které lze vyplňovat z naskenovaného papíru, dokumentů PDF, dokumentů aplikace Microsoft Word nebo z tabulky aplikace Excel. Vyplněné formuláře lze shromáždit do balíčku prohledávatelných a seřaditelných PDF souborů a jejich data lze exportovat do tabulkového procesoru.
   • Provádějte hodnocení společných dokumentů: Více účastníků může provést kolaborativní recenze dokumentů, které umožňují recenzentům sledovat komentáře. Uživatelé volného Acrobat Readeru, stejně jako aplikace Acrobat Pro, mohou přidávat komentáře k dokumentům.
   • Export souborů PDF: Můžete ukládat celé soubory PDF nebo jejich vybrané části jako dokumenty aplikace Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel, zachovat rozvržení, písma, formátování a tabulky.

   Licencování

   Pokud jste si pořídil(a) uživatelskou licenci, můžete software instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních.

   Upozornění

   Správní poplatek za tento produkt se nevrací a produkt nelze vyměnit.

   Získání (stažení) produktu

   Pokud byla vaše žádost o dárcovství schválena, společnost TechSoup Czech Republic pošle na e-mailovou adrese vaší organizace pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

   Requirements: 
   Acrobat Pro XI Win ESD WW.png
   Acrobat Pro XI Mac ESD WW.png

   Acrobat Pro 2017 for Mac

   Popis: 

   Adobe Acrobat Pro 2017 publikační software pro prohlížení, vytváření, kombinování a ovládání dokumentů Adobe PDF pro distribuci, spolupráci a sběr dat.

   Tento dar poskytuje licenci, která umožňuje jednomu uživateli instalovat a používat software. Licenční klíč poskytnutý s touto žádostí o produkt vyprší dne 30. listopadu 2023. Po tomto datu produkt přestane fungovat. Další informace o licencích naleznete níže.

   Přínosy pro organizaci

   Aplikace Acrobat Pro můžete použít k:
   • Vytvořte a publikujte informační materiály nebo odborné zprávy, které kombinují více typů obsahu
   • Ušetřete papír a peníze vytvořením a distribucí elektronických dokumentů a formulářů
   • Zajistěte dostupnost dokumentů pro osoby se zdravotním postižením

   Hlavní funkce

   • Konvertovat nebo skenovat do formátu PDF: Dokumenty Adobe PDF můžete vytvářet z libovolné aplikace, která tiskne, včetně softwaru Microsoft Office, webových prohlížečů jako Chrome a Firefox a Lotus Notes. Dokumenty PDF lze také vytvářet z naskenovaných dokumentů a formulářů.
   • Kombinovat a porovnat soubory: Můžete kombinovat celou řadu typů souborů do jediného dokumentu PDF nebo je umístit do jednoho portfolia. Dokumenty a portfolia mohou obsahovat multimediální obsah, včetně videí a webových stránek FLV nebo H.264. Můžete také porovnat dvě verze dokumentu PDF, abyste zjistili jakékoliv rozdíly.
   • Chraňte soubory PDF a dokumenty: Můžete použít ovládací prvky a zabezpečení dokumentů s ochranou heslem; oprávnění pro tisk, kopírování a změnu; a digitální podpisy. Můžete také natrvalo odstranit skryté informace a používat nástroje pro redigování a natrvalo smazat citlivý obsah.
   • Sběr dat pomocí formulářů PDF: Můžete vytvářet formuláře, které lze vyplňovat z naskenovaného papíru, dokumentů PDF, dokumentů aplikace Microsoft Word nebo z tabulky aplikace Excel. Vyplněné formuláře lze shromáždit do balíčku prohledávatelných a seřaditelných PDF souborů a jejich data lze exportovat do tabulkového procesoru.
   • Provádějte hodnocení společných dokumentů: Více účastníků může provést kolaborativní recenze dokumentů, které umožňují recenzentům sledovat komentáře. Uživatelé Acrobat Readeru, stejně jako aplikace Acrobat Pro, mohou přidávat komentáře k dokumentům.
   • Export souborů PDF: Můžete ukládat celé soubory PDF nebo jejich vybrané části jako dokumenty aplikace Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel, zachovat rozvržení, písma, formátování a tabulky.

   Licencování

   Pokud jste si pořídil(a) uživatelskou licenci, můžete software instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních.

   Upozornění

   Správní poplatek za tento produkt se nevrací a produkt nelze vyměnit.

   Získání (stažení) produktu

   Pokud byla vaše žádost o dárcovství schválena, společnost TechSoup Czech Republic pošle na e-mailovou adresu vaší organizace pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

   Requirements: 
   Acrobat Pro XI Mac ESD WW.png
   Cisco Power Supply for Aironet Access Points.jpg

   Cisco Power Supply for Aironet Access Points (AIR-PWR-C)

   Popis: 

   The AIR-PWR-C= 40-watt power supply allows a Cisco Aironet access point to be deployed using local power. It can also be used with the Cisco AIR-PWRINJ6= power injector for deploying the access point using power over Ethernet (PoE).

   This donation provides a single power supply, part number AIR-PWR-C=, without any additional equipment.

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup Česká republika might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup Česká republika approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup Česká republika. Cisco will deliver your product within eight weeks.

   Requirements: 
   • Cisco Aironet 1830 or 1850 Series access point
   Cisco Power Supply for Aironet Access Points.jpg
   Cisco Aironet 1830 Series agnac Access Point.jpg

   Cisco Aironet 1830 Series a/g/n/ac Access Point with Mobility Express

   Popis: 

   The AIR-AP1832I-x-K9C is a Cisco Aironet 1830 Series wireless access point. The 1830 Series of Wi-Fi-certified 802.11ac access points provides enterprise-class performance and is designed for use indoors in offices or small warehouses.

   This donation includes one standalone access point (AIR-AP1832I-x-K9C) with built-in antennas and no additional equipment. This access point includes Mobility Express software. It can function with a wireless LAN controller and as a controller when Mobility Express is enabled.

   Benefits for Organizations

   If you have network administration experience or hire a consultant, you can use this product to

   • Create or expand the size of a Cisco wireless network with or without a wireless LAN controller
   • Grant wireless network access to staff and guests

   Product Specifications

   Each device meets the following specifications.

   Wi-Fi standards: 802.11a/b/g/n/ac
   Radios: dual 2.4 and 5 GHz
   Maximum data rate per radio: 867 Mbps
   MIMO radio design:Spatial streams: 3x3 with two spatial streams
   Maximum concurrent clients: 400
   Maximum ClientLink clients: n/a
   TRANSMIT BEAMFORMING SUPPORT: no
   CleanAir (spectrum intelligence) support: yes
   OfficeExtend support: yes
   Antennas: internal

   More information about this product is available on the Cisco website.

   Additional Equipment Required

   You can request additional required equipment for this device through TechSoup Česká republika.

   • Cisco AIR-PWR-C= Power Supply or AIR-PWRINJ6= Power Injector for Aironet Access Points: Necessary for connecting to local power or enabling Power over Ethernet (PoE).

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup Česká republika might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup Česká republika approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup Česká republika. Cisco will deliver your product within eight weeks.

   Requirements: 
   • AC input voltage/frequency:
    • 100 to 240 V
    • 50 to 60 Hz
   • Environmental constraints:
    • Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
    • Storage temperature: -22 to 158°F (-30 to 70°C)
    • Operating/storage relative humidity: 10 to 90 percent (noncondensing)
    • Operating altitude: 0 to 10,000 feet (3,000 meters)
    • Storage altitude: 0 to 15,000 feet (4,600 meters)
   Cisco Aironet 1830 Series agnac Access Point.jpg
   Cisco Aironet 1830 Series agnac Access Point.jpg

   Cisco Aironet 1830 Series a/g/n/ac Access Point

   Popis: 

   The AIR-AP1832I-x-K9 is a Cisco Aironet 1830 Series wireless access point. The 1830 Series of Wi-Fi-certified 802.11ac access points provides enterprise-class performance and is designed for use indoors in offices or small warehouses.

   This donation includes one standalone access point (AIR-AP1832I-x-K9) with built-in antennas and no additional equipment. The access point can function with a wireless LAN controller or with Mobility Express (not included).

   Benefits for Organizations

   If you have network administration experience or hire a consultant, you can use this product to

   • Grant wireless network access to staff and guests
   • Expand the size of a Cisco wireless network

   Product Specifications

   Each device meets the following specifications.

   Wi-Fi standards: 802.11a/b/g/n/ac
   Radios: dual 2.4 and 5 GHz
   Maximum data rate per radio: 867 Mbps
   MIMO radio design:Spatial streams: 3x3 with two spatial streams
   Maximum concurrent clients: 400
   Maximum ClientLink clients: n/a
   TRANSMIT BEAMFORMING SUPPORT: no
   CleanAir (spectrum intelligence) support: yes
   OfficeExtend support: yes
   Antennas: internal

   More information about this product is available on the Cisco website.

   Additional Equipment Required

   You can request additional required equipment for this device through TechSoup Česká republika.

   • Cisco AIR-PWR-C= Power Supply or AIR-PWRINJ6= Power Injector for Aironet Access Points: Necessary for connecting to local power or enabling Power over Ethernet (PoE).

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup Česká republika might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup Česká republika approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup Česká republika. Cisco will deliver your product within eight weeks.

   Requirements: 
   • AC input voltage/frequency:
    • 100 to 240 V
    • 50 to 60 Hz
   • Environmental constraints:
    • Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
    • Storage temperature: -22 to 158°F (-30 to 70°C)
    • Operating/storage relative humidity: 10 to 90 percent (noncondensing)
    • Operating altitude: 0 to 10,000 feet (3,000 meters)
    • Storage altitude: 0 to 15,000 feet (4,600 meters)
   Cisco Aironet 1830 Series agnac Access Point.jpg
   Cisco ASA 5006-X Security Appliance3.png

   Cisco ASA 5506-X Security Appliance with FirePOWER Services

   Popis: 

   The ASA5506-K9 is a Cisco ASA 5500-X Series next-generation firewall. It provides advanced security and networking services for small and medium-sized organizations.

   This donation includes

   • Cisco ASA 5506-X security appliance with FirePOWER Services (ASA5506-K9) and AC power supply
   • Product documentation
   • Cables: power cord and USB console cable (type A to type B)

   Benefits for Organizations

   If you have advanced Cisco networking experience or access to a consultant, you can use the Cisco ASA 5506-X security appliance to

   • Proactively protect your organization against Internet threats
   • Allow employees to use their own mobile devices to securely access your network by enabling "bring your own device" (BYOD) policies
   • Reduce travel by supporting remote workers or branch connections with VPN connections
   • Enforce differentiated security policies based on the user, device, role, and application type

   Product Specifications

   Each device meets the following specifications.

   Stateful inspection throughput (max): 750 Mbps
   Concurrent sessions: 20,000
   IPsec VPN peers: 10
   Cisco Cloud Web Security users: 275
   AnyConnect Plus or Apex VPN peers: 0; expandable to 50 with optional Apex licenses from TechSoup Czech Republic
   Virtual interfaces (VLANs): 5
   High availability services: active/standby
   Security contexts (virtual firewalls): none
   Memory: 4 GB
   Integrated network ports: 8 Gigabit Ethernet ports
   Expansion slot: none

   More information about this product is available on the Cisco website.

   License Upgrades Available

   You can request license upgrades for this device through TechSoup Czech Republic.

   • Cisco ASA 5506-X Threat Defense License Bundle, 3-Year Subscription: License and subscription providing three additional threat defense services for intrusion prevention, advanced malware protection, and URL filtering.
   • Cisco 5500 Series AnyConnect Apex 25-User SSL VPN 5-Year Subscription License: Software-based licenses for supporting 25 additional SSL VPN users. Multiple licenses can be applied to one security appliance to support additional users.

   Additional Equipment Required for Certain Features

   If hardware-based switch ports and Power over Ethernet (PoE) capabilities are required, you should consider requesting an external switch to use with this security appliance. Cisco offers several switches with PoE capabilities through TechSoup Czech Republic, such as the Cisco 2960-C Series switch.

   The integrated bridging and routing feature included in the default configuration for this device with Cisco ASA software version 9.7(1.4) or later can provide an alternative to using an external switch. Learn more about this option.

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup Czech Republic might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup Czech Republic approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup Czech Republic. Cisco will deliver your product within eight weeks.

   Requirements: 
   • AC input voltage and frequency:
    • 90 to 240 V
    • 50 or 60 Hz
   • Environmental constraints:
    • Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
    • Storage temperature: -13 to 158°F (-25 to 70°C)
    • Operating relative humidity: 90 percent noncondensing
    • Storage relative humidity: 10 to 90 percent noncondensing
    • Operating altitude: 0 to 10,000 feet (3,000 meters)
    • Storage altitude: 0 to 15,000 feet (4,600 meters)
   Cisco ASA 5006-X Security Appliance3.png
   G-49072

   Cisco 890 Series Gigabit Ethernet Security Router

   Popis: 

   The C891F-K9 is one of the 890 Series of integrated services routers. It can provide Internet access, security, voice services, Metro Ethernet support, and advanced IP services for up to 50 users. It accepts both 1,000-Mbps Gigabit Ethernet and 10/100-Mbps Fast Ethernet connections. The router also includes a backup V.92 analog modem interface and ISDN Basic Rate Interface (BRI) if the primary Ethernet-access WAN is disconnected.

   Benefits for Organizations

   This router can connect an organization's remote offices and teleworkers to a secure virtual private network (VPN).

   Major Capabilities

   • Configuration tools: The web-based Cisco Configuration Professional configuration tool simplifies deployment, management, and troubleshooting through smart wizards and task-based tutorials. The tool requires no knowledge of the included Cisco IOS software's command-line interface. With Virtual LAN (VLAN) support, you can move computers to another location without reconfiguring them.
   • Wired LAN connectivity: The eight-port 10/100-Mbps Fast Ethernet managed switch provides connections for multiple devices. It has the ability to designate a port as the network demilitarized zone (DMZ).
   • Security features: The router provides comprehensive security through an intrusion prevention system (IPS) firewall and a stateful packet inspection (SPI) firewall. It also provides dynamic routing and advanced quality of service (QoS) features.
   • Remote access: The router provides 50 IPsec VPN tunnels. There is no hardware support for SSL VPN connections. However, organizations can request software-based SSL VPN licenses through TechSoup to support a maximum of 25 SSL VPN users.
   • Advanced IP services: Advanced IP services include support for Internet Protocol version 6 (IPv6), allowing for IPv6 multicast, addressing architecture, name resolution, statistics, translation, DHCP, and IPsec over IPv6 connections.
   • Metro Ethernet support:The 890 series routers' two onboard WAN interfaces, one Gigabit Ethernet WAN port and one Fast Ethernet WAN port, support the high-bandwidth demands of Metro Ethernet deployments.

   More information about this product is available on the Cisco website.

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup. Cisco will deliver your product within eight weeks. For details, see The Cisco Donation Program page.

   Requirements: 
  • AC input voltage/frequency:
   • 100 to 240 V
   • 50 to 60 Hz
  • Environmental constraints:
   • Nonoperating temperature: -4 to 149°F (-20 to 65°C)
   • Nonoperating humidity: 5 to 95 percent relative humidity (noncondensing)
   • Nonoperating altitude: 0 to 15,000 feet (0 to 4,570 meters)
   • Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)
   • Operating/storage relative humidity: 10 to 85 percent relative humidity (noncondensing)
   • Operating altitude: 0 to 10,000 feet (0 to 3,000 meters)
   G-49072
   ciscopowerinjector

   Cisco Power Injector for Aironet Access Points (AIR-PWRINJ6=)

   Popis: 

   The AIR-PWRINJ6= power injector (802.3at) provides power over Ethernet (PoE) to a Cisco Aironet access point.

   This donation provides a single power injector, part number AIR-PWRINJ6=, without any additional equipment.

   Support

   Cisco will provide five years of hardware and software service and support ("SMARTnet") for this product.

   Obtaining Your Product

   TechSoup might request additional information to verify that your organization matches the Cisco philanthropy guidelines. When TechSoup approves your request, you will receive a confirmation email from TechSoup. Cisco will deliver your product within eight weeks. For details, see The Cisco Donation Program page.

   System Requrements

   • Cisco Aironet 1810 Series access point
   Requirements: 
   .
   ciscopowerinjector

   TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

   4 187

   registrovaných neziskovek

   406 120 458 Kč

   hodnota darovaného IT

   46 250

   darovaných licencí a hardwaru