Software

media-entertainment-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk Media & Entertainment Collection, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Media & Entertainment Collection je software pro tvorbu 3D animací a efektů.

Tento dar poskytuje předplatné Media & Entertainment Collection na jeden rok pro jednoho uživatele, které opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360. Sada zahrnuje programy Maya ® , 3ds Max ® , Mudbox ® a další aplikace. Podívejte se na úplný seznam zahrnutých aplikací .

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s 3D modelováním, tvarováním, úpravou motion capture, pokročilou animací postav a vizuálními efekty, můžete použít Media & Entertainment Collection k navržení a tvorbě 3D multimediálního obsahu a poskytnout školení v tomto tématu také dalším oddělením Vaší organizace.

Hlavní funkce

 • Tvorba animací: Media & Entertainment Collection umožňuje vytvářet animace postav, davů, obličejů a objektů
 • Modelování a texturování: Sada obsahuje nástroje pro vytváření postav a dalších modelů s velmi detailními texturami
 • Simulace a efekty: Přidejte realismus do pohybů postav, vytvářejte přírodní efekty nebo vytvářejte celé zástupy lidí a zvířat
 • Pracovní postupy a toky dat: Tvořte projektové pracovní postupy a zvolte si sadu nástrojů podle potřeby

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ®) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz systémové požadavky Media & Entertainment Collection , kde naleznete odkaz na systémové požadavky pro každý jednotlivý produkt sady.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Media & Entertainment Collection.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech budou muset před podáním žádosti skrze TechSoup požádat o výjimku přímo společnost Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

media-entertainment-collection-badge-1024.preview.jpg
fusion 360 for update.png

Autodesk Fusion 360, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Fusion 360 je cloudový 3D CAD, CAM a CAE software pro koncepčně navrhované modely technikami freeform nebo objemovým modelováním a pro sdílení těchto modelů s ostatními.

Tento dar poskytuje jednoroční předplatné k Fusion 360 pro jednoho uživatele k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači a 25 GB cloudového úložiště A360.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s CAD softwarem, můžete pomocí Fusion 360 navrhovat, simulovat a spolupracovat na návrzích s ostatními členy vašeho týmu nebo poskytovat školení CAD dalším oddělením.

Hlavní funkce

 • Iterativní design: Můžete vytvářet návrhy pomocí volné formy, objemového, parametrického nebo mesh modelování
 • Integrované simulace: Fusion 360 umožňuje testovat a ověřovat Vaše návrhy pomocí komplexních simulačních nástrojů.
 • Zpracování návrhu: Můžete vytvořit dráhy nástroje pro obrábění komponentů 3D tiskem nebo CAM pracovní plochu.
 • Spolupráce a řízení: Fusion 360 umožňuje Vašemu týmu spolupracovat na návrzích, sledovat změny a vše ukládat do cloudu.

Podívejte se na úplný seznam funkcí.

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora uživatelského účtu je k dispozici na stránce Autodesk účtu.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra jsou k dispozici v rámci Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® ) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, instalaci, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za tento produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Fusion 360 system requirements.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Fusion 360 po dobu platnosti předplatného.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech musí před žádostí v programu TechSoup požádat o výjimku přímo u společnosti Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

fusion 360 for update.png
product-design-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk Product Design Collection, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Product Design Collection je software pro tvorbu 3D produktových návrhů. Podporuje 3D design, vizualizace, simulace a nástroje pro spolupráci.

Tento dar poskytuje předplatné Product Design Collection na jeden rok pro jednoho uživatele, které opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360. Software zahrnuje aplikaci AutoCAD ® , Inventor ® a další. Podívejte se na úplný seznam zahrnutých aplikací a Mac-kompatibilních programů .

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s 2D a 3D produktovým designem a vývojem, můžete pomocí Product Design Collection vytvářet 3D návrhy produktů nebo poskytovat školení designu pro jiná oddělení ve Vaší organizaci.

Hlavní funkce

 • Efektivní tvorba designu: Produkt Design Collection obsahuje knihovnu 2D a 3D elektrických součástek, možnost přímo upravovat geometrii produktů a interaktivní výukové programy.
 • Sdílení dokumentů a dat: Collection obsahuje nástroje pro automatizaci projektové dokumentace, nativní podporu pro DWG soubory a funkci vytvářet interaktivní prohlížení výrobků.
 • Simulace produktů a hodnocení designu: Můžete spustit produktové analýzy a snížit tak potřebu fyzických prototypů a stavebních konfliktů.
 • Vizualizace a koncepční design: Můžete své produkty prezentovat pomocí real-time 3D simulací všem zúčastněným stranám.

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account .

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® ) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a dalšími.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Systémové požadavky na Product Design Collection , kde naleznete odkaz na systémové požadavky každého jednotlivého produktu. Každý produkt v této sadě je kompatibilní s Windows a Fusion 360 ® je také kompatibilní s Mac OS X.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Product Design Collection.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech budou muset před podáním žádosti skrze TechSoup požádat o výjimku přímo společnost Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

product-design-collection-badge-1024.preview.jpg
prod-autodesk-autocad-2019_Big.png

Autodesk AutoCAD, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® AutoCAD ® pro Mac & Windows je software pro vývoj a kreslení 2D a 3D návrhů.

Tento dar poskytuje předplatné AutoCAD na jeden rok pro jednoho uživatele, které uživatele opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360.

Přínosy pro organizaci

Máte-li zkušenosti s computer-aided design (CAD), můžete AutoCAD používat pro vytvoření 2D a 3D návrhů a poskytnout CAD školení v dalších odděleních Vaší organizace.

Hlavní funkce

 • Designové nástroje: Můžete vytvářet interaktivní a texturované mapy, tvořit 3D návrhy a analyzovat kontinuitu mezi plochami jednotlivých objektů.
 • Sdílení souborů a konektivita: AutoCAD umožňuje přijímat podklady pro návrhy z intranetu a sociálních médií a synchronizovat soubory s A360 - cloudovou službou Autodesk.
 • Přizpůsobení: AutoCAD obsahuje vývojovou platformu pro specializované aplikace a je integrován s Autodesk Apps .
 • Remote access: webové a mobilní aplikace AutoCAD vám umožní vytvářet, upravovat, prohlížet a sdílet CAD kresby skrze webové prohlížeče a mobilní zařízení.
 • Specialized toolsets: toto předplatné AutoCAD obsahuje následující specializované sady nástrojů.
  • Architecture: obsahuje funkce pro architektonické výkresy, dokumentaci a výkazy a pro automatizaci úkolů kreslení.
  • Electrical: obsahuje funkce pro návrh elektroinstalace, které usnadňují vytváření a úpravu elektrických řídicích systémů a zpracování příslušné dokumentace.
  • Map 3D: integruje topologii GIS do aplikace AutoCAD, aby bylo možné používat a spravovat data CAD a GIS pro plánování, návrh a správu dat.
  • Mechanical: obsahuje knihovnu standardizovaných součástek a nástroje, které vám pomohou vytvořit a upravit strojírenské návrhy pro výrobu a zpracovat příslušnou dokumentaci.
  • MEP: obsahuje funkce, které vám pomohou vytvořit koncept a návrh stavebních systémů MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) a zpracovat příslušnou dokumentaci v prostředí aplikace AutoCAD.
  • Plant 3D: obsahuje nástroje, které vám pomohou vytvářet diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií a začlenit je do 3D návrhů výrobních závodů.
  • Raster Design: obsahuje nástroje pro převod rastrových obrázků, které vám pomohou převádět obrázky na objekty ve formátu DWG. Naskenované výkresy můžete upravovat ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

Podívejte se na úplný seznam funkcí .

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® )poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Systémové požadavky AutoCAD for Mac a AutoCAD Windows.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat AutoCAD.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech musí před žádostí v programu TechSoup požádat o výjimku přímo u společnosti Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

prod-autodesk-autocad-2019_Big.png
office_logo.png

Office for Mac

Popis: 

Office for Mac Standard Edition je sada produktů Microsoft Office pro počítače Mac. Office for Mac je plně kompatibilní s Office pro Windows a kompatibilní také s předchozími verzemi sady Office pro obě platformy.

Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Žádejte vždy o jednu licenci pro každý počítač, na kterém budete operační systém instalovat. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

Přínosy pro Vaši organizaci

Sada Office for Mac:

 • Zvyšuje produktivitu skrze umožnění uživatelům Mac sdílet dokumenty s uživateli systému Windows bez konverze nebo překladu
 • Umožňuje spolupráci v rámci aplikace Outlook při posílání e-mailů a plánování v organizaci používající Windows i Mac.

Obsažené aplikace

Verze Standard obsahuje následující aplikace:

 • Excel, tabulkový procesor
 • Outlook, integruje email, kalendář, kontakty a úkoly
 • PowerPoint, prezentační program
 • Word, plně vybavený textový procesor
 • Lync pro Mac, je komunikační klient, který pracuje ve spojení s Lync Server, Skype for Business Server, nebo Skype for Business Online

Hlavní funkce

 • Kompatibilita s Office pro Windows: Každá z obsažených aplikací má v podstatě stejné funkce jako její ekvivalent pro Windows.
 • Vzhled Uživatelské rozhraní aplikací Office for Mac spojuje v jednotném designu nejoblíbenější formátovací a výtvarné nástroje a stává se tak uživatelsky přívětivějším. K dispozici jsou také klasické Mac menu a standardní panel nástrojů.
 • Sdílení dokumentů: Více osob může pracovat současně na stejném dokumentu.
 • Online zdroje: On-line aplikace Office Web Apps jsou doplňkem k desktopovým aplikacím Word, Excel a PowerPoint a umožňují přístup k dokumentům, sdílení a spolupráci uživatelů z libovolného webového prohlížeče. Využívat Office Web Apps můžete prostřednictvím SharePoint nebo skrze Windows Live SkyDrive. SkyDrive je on-line úložiště s prostorem 7 GB a využívat ho může každý, kdo má účet Windows Live.
 • Vyhledávač médií: Pro přístup k Vaším fotografiím z iPhoto nebo playlistům na iTunes lze využít odkazy Fotografie a Audio ve funkci Vyhledávač médií v aplikaci Word, PowerPoint, Excel a Outlook. Stejně tak můžete prostřednictvím odkazu Filmy získat přístup k iMovie.

Získání (stažení) produktu?

Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

Očekávejte dva e-maily:

 1. Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelské profilu je aktuální.
 2. Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

Systémové požadavky

 • Hardware:
  • Intel processor
  • 1 GB nebo větší pamět RAM
  • HFS+ formát pevného disku s 2,5 GB volného místa
  • 1280x800 pixel obrazovka (nebo vyšší)
  • DVD mechanika
 • Software
  • Mac OS X 10.5.8 nebo novější
 • Jiné:
  • Pro aplikaci Outlook a některé další funkce - přístup k internetu.
  • Pro Lync - připojení k Lync Server 2010 nebo Lync Online; Safari 5
  • Pro některé on-line funkce - účet Microsoft
  • Pro Exchange v aplikaci Outlook - připojení k Exchange 2007 Rollup 4 s aktualizací SP1 nebo novější
  • Pro přístup k souborům uloženým na SharePoint Server - připojení k SharePoint Services 3.0 nebo novější verzi
  • Pro využití Office Web Apps v rámci organizace - SharePoint Foundation Server 2010
Requirements: 

.

office_logo.png
project server.png

Project

Popis: 

Nový postup stahování a instalace Office 2019

Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

Project je software pro řízení projektů. Umožňuje manažerům řídit projektové činnosti, plány a finance. Tuto verzi aplikace Project nelze připojit k serveru Project Server a integrovat s Microsoft Enterprise Project Management (EPM) řešení. Organizace, které potřebují tyto funkce musí použít verzi Project Professional.

Tento dar poskytuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Přečtěte si souhrn užívacích práv multilicenčních produktů pro detailní licenční informace.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Která verze je aktuální, můžete zjistit na stránce aktuálních produktů Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

Přínosy pro Vaši organizaci

Pokud rozumíte konceptům projektového řízení, můžete použít aplikaci Project k plánování jednotlivých činností, k alokaci zdrojů, sledování pokroku a dále sdílet informace o projektu. Project může být použit pro velké i malé projekty.

Hlavní funkce

 • Automatické nebo manuální plánování: >Plánovač projektu může předpovědět datum úkolu na základě faktorů jako jsou závislosti, trvání a omezení. Pokud nejsou nastaveny automatické výpočty, uživatelsky řízené plánování umožňuje kompletní řízení plánování daného projektu, přepis automatického plánovače stejně jako umožňuje vynechat pole v nejistých případech při plánování.
 • Týmový plánovač: >Týmový plánovač umožňuje uživatelům snadno přetáhnout zdroje do interaktivního zobrazení dostupných zdrojů a zjednodušit tak celkový přehled zdrojů. Uživatelé mohou rychle odhalit nepřiřazené či neplánované činnosti stejně jako hrozící přetížení zdrojů.
 • Zobrazení časové osa: >Graficky znázorněná časová osa projektu může být sdílena s ostatními prostřednictvím e-mailu nebo vložena do prezentací při zachování jejího formátování.

Důležité informace k multilicencím

Pro aktivaci sady Office můžete volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) Na webových stránkách Microsoft Volume Licensing Service Centre budou dostupné oba typy klíčů.

Společnost Microsoft Vám nabízí návod Jak používat MAK nebo KMS klíč k aktivaci sady Office.

Získání (stažení) produktu?

Instalace tohoto produktu vyžaduje předchozí stažení softwaru z Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) a vložení licenčního klíče. Můžete si stáhnout všechny dostupné verze a jazykové mutace Vašeho produktu.

Produkt můžete s jedním licenčním klíčem instalovat na tolik počítačů, pro kolik jste obdrželi licence. Toto množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od Techsoup poté, co zažádáte o tento produkt a zaplatíte administrativní poplatek.

Očekávejte dva e-maily:

 • Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
 • Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce ke stažení daru z VLSC a jeho instalaci.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

Systémové požadavky

Viz systémové požadavky Office.

project server.png

Vybavte se do nového roku nejnovějšími Microsoft produkty!

Před Vánoci vám chceme po delší době komplexněji představit nabídku programu TechSoup a s ní také partnery, které jednotlivé dary a výhody poskytují. Začneme tedy u toho nejstaršího a největšího – u společnosti Microsoft.

Možnosti a nabídka Dynamics 365: On-Premises nebo Cloud?

Jaké produkty můžete žádat a co Vám nabízí Dynamics 365 v cloudu? Předkládáme stručného průvodce nových serverových produktů, které naleznete v našem Katalogu produktů a zároveň shrnutí možností cloudové služby Dynamics 365.

Pozvánka na cloudový seminář Neziskovka365

Zveme Vás na cloudový seminář, zaměřený na představení řešení Neziskovka365, jehož součástí je i školení produktu Office365. Cloudový seminář Neziskovka365 je zcela ZDARMA, registrujte se již dnes.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru