Services

AWS_logo_RGB.PNG

Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS)

Popis: 

Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS) poskytuje kredity pro cloudové služby oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám v České republice. AWS cloudová platforma nabízí přístup k vysoce výkonnému computingu, úložištím dat, zálohování dat, vývoji, analýzám, hostingu a dalším službám s cílem umožnit neziskovým organizacím růst a rozvíjet se, aniž by byly nuceny investovat do fyzické infrastruktury.

Grant o výši 2 000 USD v AWS kreditech s platností 12 měsíců lze použít při úhradě poplatků za užívání vyžádaných cloudových služeb AWS, přičemž další vybrané webové služby Amazonu není možné tímto způsobem uhradit. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku. Prohlédněte si tabulku Detaily grantu pro více informací.

Přínosy pro vaši organizaci

Pokud již využíváte nebo se chystáte využívat AWS cloudové služby, můžete AWS kredity použít k:

 • významnému snížení vašich IT nákladů jednak díky nulovým investicím do jinak nutné a nákladné fyzické infrastruktury a jednak díky možnosti využívat jen ty zdroje, které potřebujete a když je potřebujete;
 • rozšířit možnosti financování vaší činnosti díky pokročilým službám AWS, tj. zejména efektivně a s nízkými náklady získávat, zpracovávat, analyzovat a zobrazovat data rentabilním způsobem a následně je využívat k informovanému fundrasingovému rozhodování a efektivnímu cílení;
 • analýzám velkých datových toků, úschově petabytů dat a sdílení výsledků se spolupracovníky;
 • vybavení dobrovolníků, krátkodobých zaměstnanců nebo dalších zaměstnanců virtuálními desktopy dle momentální potřeby;
 • rozšíření vašeho globálního působení a poskytnutí vašich řešení tam, kde jsou zapotřebí;
 • spravování všech vašich organizačních cloudových služeb AWS, platforem, aplikací a systémů z jediného zařízení;

  Hlavní funkce

  Amazon Web Services nabízí následující produkty, z nichž každý obsahuje mnoho služeb, které můžete v rámci kreditního programu využívat.

  • Výpočetní síla
   • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je ve své podstatě škálovatelná cloudová alternativa virtuálních serverů, která dodává dodatečnou výpočetní sílu, a zahrnuje databáze, business aplikace a migrace.
   • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spouštět aplikace na spravovaných clusterech Amazon EC3 instancí, a eliminuje tudíž nutnost instalovat, spravovat a škálovat vaše vlastní clusterová řešení.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Výpočetní síly Amazonu.
  • Úložiště
   • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokální úložiště pro Amazon EC2, databáze, zálohování dat, business aplikace a další.
   • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) zpřístupňuje data jedné nebo více EC2 instancí pro zobrazení obsahu, business aplikace, zpracování mediálních souborů a další.
   • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávat data odkudkoliv z internetu pro uživately generovaný obsah, online archivy, grid computing a další.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Úložiště Amazon.
  • Databáze
   • Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB jsou relační databáze vybudované pro rychlou práci s daty a jejich správu.
   • Amazon Redshift vám umožňuje uchovávat a spravovat data v řádech petabytů.
   • Amazon ElastiCache vám pomáhá rozvíjet, provozovat a škálovat vyrovnávací paměť (cache).
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Databáze Amazon.
  • Pokročilá výpočetní síla: Amazon Web Services poskytuje další vysoce výkonné výpočetní služby s možnostmi a schopnostmi, které daleko přesahují možnosti tradičních IT, a to včetně služeb přenosu dat (migrace), síťování a dodávání obsahu, nástrojů pro vývoj a další. Zobrazte si kompletní seznam možností Amazon Web Services.

   Podpora

   AWS zaručuje bezplatnou Základní podporu (Basic Support), která by měla účinně uspokojit většinu potřeb organizací v oblasti uživatelské podpory.

   Pokud si přejete upgradovat na developerský (Developer) nebo podnikatelský (Business Support) plán, můžete k úhradě poplatku za užití použít vaše kredity. AWS kredity nicméně nepokrývají poplatky za zprovoznění podpory. AWS vám doporučuje se před vlastním rozhodnutím pečlivě seznámit s detaily plánu a poplatky za jeho užití.

   Vybírejte pečlivě

   Administrativní poplatek za tento grant je nevratný.

   Získání produktu?

   Jakmile TechSoup Česká republika schválí žádost o grant, pošleme do e-mailové schránky vaší organizace instrukce, jak obdržet vaše grantové kredity.

   Detaily grantu

   Prosíme, podívejte se na Amazon Web Services - Často kladené dotazy, kde najdete další odpovědi na vaše otázky.

   Systémové požadavky

   Navštivte stránku s Amazon FAQ, kde najdete detailní informace o každém produktu a dozvíte se též víc o systémových požadavcích a klientské podpoře.

   Nezpůsobilé služby

   AWS kredity nejsou platné pro žádné poplatky nebo poplatky pro Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 registrace domény nebo přenosu domény nebo jakýkoli poplatek předem za jakoukoli službu.

   Povinný AWS účet

   Přijímací organizace musí disponovat platným AWS ID účtem se jménem organizace uvedeným v poli Account Name (Jméno účtu), aby mohla o kredity zažádat.

   Jestliže organizace nemá AWS ID účet, musí se zaregistrovat a vytvořit si AWS účet a teprve poté zažádat o grant.

   K založení AWS účtu je nutná platební karta.

   Dostupnost služby

   Prosím, konzultujte AWS Region Table (tabulku AWS regionů), která vás seznámí s dostupností služeb na vyžádání dle jednotlivých regionů.

   Podmínky kreditního programu
   • Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).
   • Kredity jsou platné pouze 12 měsíců od okamžiku, kdy byly připsány k AWS účtu.
   • Pokud máte sjednocené účty, kód bude čerpat na úrovni plátce ze všech propojených účtů, bez ohledu na účet, ve kterém jste uplatnili kód.
   • Další užitečné informace najdete v Zásadách a podmínkách AWS Kreditního programu pro neziskové organizace.
   Další uživatelské poplatky za služby

   Další poplatky budou účtovány organizaci v následujících situacích.

   Pro úhradu dodatečných AWS servisních poplatků je nutná platební karta.

   AWS organizacím doporučuje využít monitorovací službu Amazon CloudWatch k nastavení tzv. Billing alert, který vás upozorní na vzniklé platební závazky a umožní vám tak vyhnout se nečekaným finančním výdajům.

   AWS Zkušební verze zdarma

   Kromě Kreditního programu pro neziskové organizace, AWS též nabízí všem novým zákazníkům AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma) po dobu 12 měsíců ode dne registrace organizace v AWS. AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) není součástí AWS Kreditního programu. Noví klienti mohou v rámci této nabídky získat přístup k jistým AWS službám a využívat je až do určitého datového limitu zcela zdarma.

   AWS potenciálním příjemcům grantu doporučuje zaregistrovat se do AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) a teprve poté zažádat o tuto nabídku.

   Důležitá poznámka: Udělené AWS kredity neobnovují 12měsíční lhůtu přístupu k AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma).

   Pokračovat s užíváním služeb po jednom roce

   AWS kredity poskytnuté tímto grantem jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na daný AWS účet. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).

   Po použití všech kreditů nebo po jejich uplynutí po uplynutí 12 měsíců bude kreditní karta spojená s účtem AWS organizace zaúčtována standardními sazbami pro všechny použité služby.

   Vyzkoušejte AWS Cloudové služby

   Zkušební verze zdarma zpřístupní následující AWS cloudové verze.

   Příjemci grantu si mohou nechat připsat kredity, získané z tohoto programu, k jakémukoliv stávajícímu AWS účtu, včetně účtů vytvořených pro bezplatnou zkušební verzi.

   Oprávněnost stávajících klientů

   Tento grant je dostupný pro současné i minulé AWS klienty. Kredity obdržené v rámci tohoto programu mohou být připsány ke stávajícím AWS účtům.

   Povinné dotazníkové šetření

   Příjemci grantu musí vyplnit dotazník, který jim bude zaslán po připsání kreditů.

   Requirements: 

   .

   AWS_logo_RGB.PNG
   Box_logo

   Box Starter Edition, 10 User Licenses

   Popis: 

   Box je on-line služba pro sdílení souborů, správu obsahu a spolupráci.

   Tento dar nabízí 10 časově neomezených uživatelských licencí edice Box Starter. Licence nevyprší a není ji třeba jakkoliv obnovovat. Pro více informací se podívejte níže na podrobnosti o předplatném.

   Pokud organizace potřebuje více než 10 uživatelských účtů může zažádat o 50% slevu na každý další účet oproti běžné ceně služby. O slevu zažádejte na e-mailu signups@box.org (více informací na stránkách Box.org).

   Služba je dostupná v několika jazycích - angličtina, němčina, francouzština a další (kompletní přehled najdete zde). Služba není k dispozici v českém jazyce.

   Přínosy pro Vaši organizaci

   Box lze použít pro

   • zrychlení spolupráce - umožňuje uživatelům sdílet a upravovat svou práci i práci svých kolegů v cloudu v reálném čase z libovolného zařízení namísto používání tradičních způsobů přenosu souborů a interních serverů.
   • efektivnější správu programů díky konsolidaci všech souborů v jediné platformě, která umožňuje spolupráci a sdílení souborů s interními i externími kolegy, partnery a dalšími zainteresovanými osobami.
   • rozvoj financování a vytváření partnerství v nadacích vytvořením jasného procesu podávání a schvalování grantů v Boxu.
   • řízení geograficky rozptýlených zaměstnanců, dobrovolníků a dalších osob vytvořením struktury složek s konkrétním obsahem pro jednotlivé regionální spolky, pobočky apod.

   Podívejte se na úspěšné příběhy Box.org o tom, jak ostatní neziskové organizace používají Box, a nechte se inspirovat.

   Hlavní funkce

   • Sdílení souborů: Sdílejte a přistupujte ke svým souborům kdykoliv a odkudkoliv, bez nutnosti mít zařízení s VPN. Kromě webové aplikace Box, dostupné na jakékoliv platformě, nabízí Box také mobilní aplikaci pro iOS, Android, Windows a BlackBerry.
   • Desktopová synchronizace: Všechny vaše soubory v cloudu mohou být bezpečně a automaticky synchronizovány s Vaším zařízením - mezi Vaší pracovní plochou a on-line složkou Box prostřednictvím Box aplikací pro Windows nebo Mac.
   • Spolupráce: Box podporuje historii verzí u dokumentů, aktualizace v reálném čase, e-mailová upozornění, poznámky a úkoly.
   • Zabezpečení: Můžete nakonfigurovat povolení a oprávnění pro všechny typy uživatelů a omezit tak jejich přístup. Data uložená ve službě Box jsou chráněna prostřednictvím SSL, 256-bitovým šifrováním AES a zacházení s nimi dodržuje certifikaci EU a švýcarskou dohodu Safe Harbor. Box poskytuje také správní, technické a fyzické bezpečnostní opatření na podporu dodržování HIPAA ve Vaší organizaci.
   • Integrace: Box aplikace Vám umožní přistupovat k Vašim souborům ve službě Box i prostřednictvím dalších programů jaké Microsoft Office, Office 365, Salesforce či NetSuite. Box pro Office a Google Docs umožňuje otevírat, upravovat a sdílet soubory přímo z těchto aplikací. Viz dostupné Box aplikace.

   Více se můžete dozvědět na Box.com.

   Podpora

   Box nabízí telefonickou a online podporu.

   Podrobnosti o předplatném

   Systémové požadavky Internetový prohlížeč a připojení
   Kapacita

   Celkově 100 GB kapacita, maximální velikost souboru 2 GB

   Časově neomezená licence Tento dar nabízí 10 časově neomezených uživatelských licencí. Licence nevyprší a není ji třeba jakkoliv obnovovat.
   Současní uživatelé nemohou žádat O dar můžete zažádat pouze pokud nejste již platícím uživatelem Box.
   Zkušební verze Box Službu Box je možné si vyzkoušet založením bezplatného účtu Box Personal Edition. Vlastnictvím bezplatného účtu nepřijdete o možnost zažádat o darované licence. Při žádosti o placený účet musíte pak zadat jinou e-mailovou adresu než tu, kterou jste použili pro zkušební/bezplatný účet Personal Edition.
   Requirements: 
   .
   Box_logo
   DocuSign Square Product Logo _ Resized.png

   DocuSign Business Pro Edition, jednoroční počáteční předplatné - přístup ke zlevněným sazbám

   Popis: 

   DocuSign Business Pro Edition je webová služba, která umožňuje nahrávat a odesílat dokumenty pro elektronický podpis. DocuSign odesílá odkazy signatářům, kteří mohou přidat své podpisy z prakticky libovolného zařízení podporujícího internet. Signatáři k podepisování dokumentů nepotřebují účet DocuSign. Vy i signatáři si můžete kdykoli zobrazit, stáhnout a vytisknout dokončené dokumenty. V tomto článku najdete podrobný návod k použití služby DocuSign.

   Tato nabídka poskytuje přístup ke slevě více než 75 procent na jednoroční předplatné DocuSign Business Pro Edition pro jednoho uživatele. Tato licence umožňuje uživateli odeslat až 100 dokumentů za rok. Poté, co si požádáte o tuto nabídku prostřednictvím TechSoup Česká republika, zaplatíte přímo DocuSign 127,30 CAD$ za zvýhodněné předplatné. Podívejte se na sekci Detaily a servisní náklady pro vice informací.

   Výhody pro organizace

   Můžete použít DocuSign Standard Edition ke zvýšení produktivity a flexibility zaměstnanců  tím, že umožníte podepisování dokumentů v odlehlých místech a kdykoliv. Použijte jej pro:

   • Získávání finančních prostředků: grantové žádosti, obnovení členství, korporátní sponzorské smlouvy
   • Lidské zdroje: distribuci a potvrzování zásad, nové zaměstnance, změny formulářů
   • Správa dobrovolníků: žádosti, výjimky, registrace událostí
   • Veřejné zakázky: dodavatelské smlouvy, objednávky, SOWy
   • Právní záležitosti: NDA, licence, dodržování předpisů
   • Finance: interní schválení, výkaznictví výdajů, audity
   • IT: sledování aktiv, hlášení událostí, oprávnění k údržbě

   Hlavní možnosti

    • Volba zdrojů a úložiště: Můžete vkládat dokumenty ve formátu Word, PDF a další typy dokumentů, a to buď z Vašeho počítače, nebo z webových stránek pro sdílení souborů, jako jsou Box, Dropbox, Google Drive a OneDrive. Dokumenty jsou uloženy v cloudu DocuSign, ale mohou být přesunuty na Vaše stránky pro sdílení souborů.
    • Šablony: Můžete vytvářet opakovaně použitelné šablony, které ukládají značky a umístění pole, směrování pracovních postupů a další nastavení.
    • Dokumenty připojené k webovým stránkám: DocuSign PowerForms Vám umožní vytvářet podpisu možné dokumenty, které můžete připojit k Vašim webovým stránkám nebo zabezpečenému portálu a poskytnout tak svým signatářům samostatné obsloužení na vyžádání.
    • Hromadné odesílání: Stejný dokument můžete odeslat velkému počtu příjemců a sledovat, kdo odpoví.

   Komentáře:

    Odesílatelé a signatáři mohou odesílat komentáře, otázky a odpovědi do dokumentů a být v reálném čase upozorňováni na nové komentáře a odpovědi. Komentáře jsou uloženy jako součást transakce.

   • Platby DocuSign: Můžete propojit účet Vaší platební brány s DocuSign a vybírat platby v době podpisu. Momentálně dostupné platební brány zahrnují Stripe, Braintree/PayPal a Autorize.Net.

   Další informace naleznete na stránkách DocuSign.

   Podpora

   Toto předplatné zahrnuje Standardní plán podpory DocuSign.

   Pozorně vyberte

   Správní poplatek za tento produkt je nevratný a produkt nelze vyměnit.

   Získání tohoto produktu

   Pokud TechSoup Česká republika schválí Vaši žádost o dárcovství, pošleme na e-mailovou adresu Vaší organizace zprávu s pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

   Systémové požadavky Viz Sytémové požadavky DocuSign.
   Slevněné sazby
   Tato nabídka poskytuje přístup ke zlevněné sazbě na jednoroční předplatné DocuSign Business Pro Edition. Poté, co si zažádáte o tuto nabídku a zaplatíte TechSoup Česká republika správní poplatek, použijete také kreditní kartu Vaší organizace k zaplacení 127,30 CAD přímo společnosti DocuSign za zvýhodněné předplatné. Tato sleva se nevztahuje na měsíční fakturační cyklus a je nabízena pouze pro roční fakturační cyklus.
   Pokračování služby po jednom roce Po uplynutí počátečního období jednoho roku DocuSign automaticky obnoví předplatné se stejnou sazbou, pokud se nerozhodnete jej zrušit.
   Stávající předplatitelé Stávající zákazníci DocuSign nemusí zažádat TechSoup Česká republika o nabídku pro obnovení svého předplatného.
   Představení DocuSign

   Domovská stránka aplikace Docusign obsahuje krátké demo video.

   Pokud jste se zúčastnili bezplatného zkušebního používání DocuSign, budete si muset vytvořit nový účet za pomoci jiné e-mailové adresy, abyste obdrželi toto dárcovské předplatné. Zkušební účty nelze převádět na účty získané touto nabídkou.

   DocuSign Square Product Logo _ Resized.png
   DocuSign Square Product Logo _ Resized.png

   DocuSign Standard Edition

   Popis: 

   DocuSign Standard Edition je webová služba, která umožňuje nahrávat a odesílat dokumenty pro elektronický podpis. DocuSign odesílá odkazy signatářům, kteří mohou přidat své podpisy z prakticky libovolného zařízení podporujícího internet. Signatáři k podepisování dokumentů nepotřebují účet DocuSign. Vy i signatáři si můžete kdykoli zobrazit, stáhnout a vytisknout dokončené dokumenty. V tomto článku najdete podrobný návod k použití služby DocuSign.

   Tato nabídka poskytuje trvalé předplatné DocuSign Standard Edition pro jednoho uživatele. Licence umožňuje uživateli odeslat až 100 dokumentů za rok. Další informace naleznete v sekci Podrobnosti o předplatném.

   Výhody pro organizace

   Můžete použít DocuSign Standard Edition ke zvýšení produktivity a flexibility zaměstnanců  tím, že umožníte podepisování dokumentů v odlehlých místech a kdykoliv. Použijte jej pro:

   • Získávání finančních prostředků: grantové žádosti, obnovení členství, korporátní sponzorské smlouvy
   • Lidské zdroje: distribuci a potvrzování zásad, nové zaměstnance, změny formulářů
   • Správa dobrovolníků: žádosti, výjimky, registrace událostí
   • Veřejné zakázky: dodavatelské smlouvy, objednávky, SOWy
   • Právní záležitosti: NDA, licence, dodržování předpisů
   • Finance: interní schválení, výkaznictví výdajů, audity
   • IT: sledování aktiv, hlášení událostí, oprávnění k údržbě

   Hlavní možnosti

   • Volba zdrojů a úložiště: Můžete vkládat dokumenty ve formátu Word, PDF a další typy dokumentů, a to buď z Vašeho počítače, nebo z webových stránek pro sdílení souborů, jako jsou Box, Dropbox, Google Drive a OneDrive. Dokumenty jsou uloženy v cloudu DocuSign, ale mohou být přesunuty na Vaše stránky pro sdílení souborů.
   • Mobilní přístup: Pomocí mobilní aplikace DocuSign můžete vytvářet a odesílat dokumenty z chytrých telefonů a tabletů. Můžete je podepsat pomocí aplikace nebo v mobilním webovém prohlížeči.
   • Značky: Můžete umisťovat značky do dokumentů, aby se zobrazilo, kam lze přidat podpisy, iniciály, jména, názvy, názvy společností a další relevantní informace.
   • Šablony: Můžete vytvářet opakovaně použitelné šablony, které ukládají značky a umístění pole, směrování pracovních postupů a další nastavení.
   • Stav a přehledy: Informační panel zobrazuje stav dokumentů. Zobrazují se přehledy o dokumentech, příjemcích a celková aktivita účtu.
   • Komentáře: Odesílatelé a signatáři mohou odesílat komentáře, otázky a odpovědi do dokumentů a být v reálném čase upozorňováni na nové komentáře a odpovědi. Komentáře jsou uloženy jako součást transakce

   Další informace naleznete na stránkách DocuSign.

   Podpora

   Toto předplatné zahrnuje Standardní plán podpory DocuSign.

   Pozorně vyberte

   Správní poplatek za tento produkt je nevratný a produkt nelze vyměnit.

   Získání tohoto produktu

   Pokud TechSoup Česká republika schválí Vaši žádost o dárcovství, pošleme na e-mailovou adresu Vaší organizace zprávu s pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

   Systémové požadavky Viz Sytémové požadavky DocuSign.
   Trvalá licence Tento dar poskytuje trvalou licenci. Této licenci nevyprší platnost ani není nutné ji obnovit.
   Stávající předplatitelé Stávající zákazníci DocuSign si nemusí zažádat TechSoup Česká republika o nabídku pro obnovení svého předplatného.
   Představení DocuSign

   Domovská stránka aplikace Docusign obsahuje krátké demo video.

   Pokud jste se zúčastnili bezplatného zkušebního používání DocuSign, budete si muset vytvořit nový účet za pomoci jiné e-mailové adresy, abyste obdrželi toto dárcovské předplatné. Zkušební účty nelze převádět na účty získané touto nabídkou.

   Je vyžadována kreditní karta Při registraci do DocuSign budou po organizacích vyžadovány informace o kreditní kartě.
   DocuSign Square Product Logo _ Resized.png

   Microsoft nabízí neziskovým organizacím svůj vlajkový produkt Azure zdarma

   Microsoft rozšířil nabídku produktů a služeb o cloudové služby Microsoft Azure. Azure tak přibyl do portfolia technologií, které společnost Microsoft nabízí zdarma či za zvýhodněných podmínek neziskovým organizacím po celém světě. Organizace tak mohou plánovat i náročnější projekty s pomocí nejmodernějších IT nástrojů, aniž by byly limitovány svým rozpočtem.

   Co přináší Adobe Creative Cloud?

   ACC_logo.png

   Co Vám Adobe přináší a jak to celé funguje?

   Jste připraveni posunout úroveň designu a kreativity Vaší neziskové organizace na další stupeň? Vysvětlíme Vám vše, co potřebujete vědět, než začnete s Adobe Creative Cloud.

   Tento článek Vám ukáže některé hlavní změny a vylepšení v Adobe Creative Cloud.

   Spolupracujte a sdílejte soubory online se službou Box

    TechSoup Česká republika má nového dárcovského partnera: Box.org.

   Box.org nabízí oprávněným organizacím cloudovou službu ke sdílení souborů, správu obsahu a spolupráci.

   TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

   4 872

   registrovaných neziskovek

   472 miliónů Kč

   hodnota zprostředkovaných produktů

   53 938

   zprostředkovaných licencí a hardwaru