• Množství:
  • Organizace může zažádat o neomezený počet darovaných samostatných produktů v rámci jednoho fiskálního roku (1. července - 30. června).
  • Organizace mohou zažádat o neomezený počet zvýhodněných přístupů k předplatným Creative Cloud.
 • Rozpočet:
  • Produkty s ročními provozními rozpočty ve výši US$10 milionů dolarů nebo méně jsou způsobilé pro produkty Acrobat Pro 2020.
  • Všechny ostatní produkty jsou k dispozici organizacím s ročními provozními rozpočty jakékoliv velikosti. Pro žádosti o předplatné Creative Cloud nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze pro neziskové organizace a veřejné knihovny: nabízené produkty jsou dostupné pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup.
 • Oprávněné organizace: Všechny typy organizací jsou oprávněné žádat o produkty v tomto programu.
 • Podmínky užití: organizace žádající o produkty Adobe musejí souhlasit s příslušnými podmínkami užití.
 • Antidiskriminační podmínky: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků, aby mohla využít nabídky.
 • Případová studie: přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti Adobe informace potřebné k vytvoření případové studie.
 • Distribuce produktů:
  • Darovaný produkt je určen pouze pro oprávněné organizace, nikoliv pro jednotlivce.
  • Zvýhodněné sazby budou poskytnuty pouze jednotlivcům, kteří jsou zaměstnanci či dobrovolníky oprávněné neziskové organizace.
  • Přijímající organizace nemůže převést ani přeprodat poskytnuté licence a předplatné.