• Množství: organizace mohou žádat o neomezený počet hardwarových produktů.
 • Rozpočet: pro žádosti o produkty společnosti Compuritas nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze pro neziskové organizace a veřejné knihovny:
  • Nabízené produkty jsou dostupné pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup a pravidel dárcovského programu Microsoft.
  • Prostřednictvím tohoto programu mohou veřejné knihovny požadovat software pouze pro použití na veřejně přístupných počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto počítačů.
 • Oprávněné organizace: viz oprávněné organizace dárcovského programu Microsoft.
 • Antidiskriminační politika: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků, aby mohla využít nabídky.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.