• Množství:
  • Organizace mohou od společnosti Microsoft požadovat neomezený počet zlevněných produktů a cloudových nabídek.
  • Každá objednávka zlevněných produktů musí obsahovat alespoň 5 licencí. Těchto pět licencí může být na stejný produkt nebo na kombinace různých produktů. Od tohoto požadavku je u některých výrobků upuštěno.
  • Pro více podrobností navštivte stránku Přehled slevového programu Microsoft.
 • Rozpočet: pro žádosti o dary Microsoft nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze neziskové organizace:
  • Zlevněné produkty jsou dostupné pouze pro neziskové organizace.
  • Společnost Microsoft vyžaduje, aby se organizace, které požadují zlevněné produkty, zaregistrovaly na jejím portálu pro neziskové organizace a zaslaly z něj společnosti TechSoup svůj certifikát o ověření oprávněnosti pro slevy na software.
  • Microsoft si vyhrazuje právo poskytnout nebo naopak odmítnout poskytnutí daru organizaci kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.
 • Požadavky na využití darovaných cloudových licencí: Microsoft vyžaduje, aby organizace, které obdrží darované cloudové produkty, aktivně využívaly alespoň 85 procent všech darovaných cloudových licencí. Microsoft definuje aktivní používání jako využití alespoň jedné cloudové služby Microsoft 365 za posledních 90 dní. Tyto cloudové služby zahrnují Exchange Online, Yammer, Microsoft Teams a Microsoft 365 Apps. Mějte na paměti, že používání jednorázově licencovaných aplikací Office, jako je Office Standard nebo Office Professional, se do metriky aktivního používání nezapočítává. Další informace o tomto požadavku najdete na stránce Microsoft Nonprofit FAQ (stránka je v angličtině).
 • Další požadavky na oprávněnost: Seznam oprávněných typů organizací a všechny další požadavky na oprávněnost najdete na stránce Oprávněnost pro neziskové organizace.
 • Nejčastější dotazy: Další informace o zdrojích společnosti Microsoft pro neziskové organizace najdete na stránce Microsoft Nonprofit FAQ (stránka je v angličtině).