TeamViewer Donation Program Restrictions

Omezení: 
 • Množství:
  • Organizace mohou za každý fiskální rok (od 1. července do 30. června) požadovat jedno zlevněné předplatné na TeamViewer Business.
  • Přístup k slevám za předplatné TeamViewer mohou organizace požadovat, kolikrát budou potřebovat.
 • Rozpočet:
  • Roční rozpočet organizace žádající o darované předplatné TeamViewer Business nesmí přesáhnout 11,5 milionu USD.
  • Přístup ke zlevněným předplatným TeamVieweru mají organizace s ročním provozním rozpočtem v jakékoli výši.
 • Pouze neziskové organizace a knihovny: Produkty jsou k dispozici pouze oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám.
 • Typy organizací: Získávat produkty v tomto programu jsou způsobilé všechny typy organizací.
 • Stávající zákazníci: Organizace, které již mají placené předplatné TeamVieweru, nejsou způsobilé získat produkty v tomto programu.
 • Podmínky služby: Organizace, které požadují produkty TeamViewer, musí souhlasit se všemi platnými smluvními podmínkami.
 • Antidiskriminační politika: Organizace, které obhajují, podporují nebo provádějí diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy, nejsou oprávněny k účasti v tomto programu. Aby organizace mohla získat produkty z tohoto programu, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.
 • Případová studie: Organizace příjemců musí být ochotny a schopny poskytnout TeamVieweru informace za účelem vytvoření případové studie nebo svědectví o tomto programu.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty jsou určeny pouze pro oprávněné organizace, nikoliv pro jednotlivce.
  • Cílové organizace nesmí produkty TeamViewer převádět ani prodávat.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru