Upozornění: Pokud se Vám při odeslání objednávky zobrazí informace o údržbě webu, prosíme vraťte se v prohlížeči na předchozí stránku a dokončete objednávku znovu. Budeme rádi, když nás o incidentu uvědomíte (na e-mailu podpora@techsoup.cz nebo telefonu 774 000 985). Za chybu v systému se omlouváme. Skrýt toto sdělení.

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany") mají za cíl informovat o základních zásadách a postupech, které Sdružení VIA, z. ú., provozovatel programu TechSoup Česká republika (dále "TechSoup"), dodržuje při nakládání s osobními údaji sbíranými pro účel naplňování cíle programu TechSoup. Sdružení VIA, z. ú. shromažďuje informace v souladu s níže popsanými podmínkami a zásadami ochrany, a to od okamžiku kdy navštívíte internetové stránky TechSoup Česká republika (www.techsoup.cz) provozované Sdružením VIA, z. ú. (dále jen "webové stránky").

Základní definice pojmů

Účet znamená registrovaný profil organizace v programu TechSoup Česká republika.

Anonymní informace znamená informace, které nejsou spojené nebo nesouvisí s vašimi osobními údaji. Anonymní informace sama o sobě neumožňuje identifikaci jednotlivých osob.

Osobní údaje jsou vašimi kontaktními údaji a zahrnují: jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a všechny ostatní neveřejné (vámi zadané) informace, které jsou spojeny s vašimi kontaktními informacemi.

Produkty se rozumí nabídka software, hardware nebo služeb, které jsou zpřístupněny v přehledu produktů na webových stránkách.

Klienti TechSoup jsou návštěvníci zastupující neziskovou organizaci, jejímž jménem prostřednictvím webových stránek žádají o zprostředkování daru.

Souhlas návštěvníka

Návštěvou webových stránek a využitím služeb dostupných prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen "služby"), souhlasíte se zpracováním vámi uvedených (zadaných) osobních údajů dle těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány v zemi, kde byly shromážděny a předány partnerským subjektům (TechSoup) za účelem zprostředkování produktu a realizace služeb programu TechSoup. Používáním služeb nebo odesláním osobních údajů výslovně souhlasíte s popsanými zásadami. V případě, že jste poskytli osobní informace o konkrétní fyzické nebo právnické osobě, která není aktuálním uživatelem služeb, prohlašujete, že vám tato fyzická nebo právnická osoba udělila souhlas tak učinit. Před odesláním osobních údajů v rámci webových stránek budete vyzvání k udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů ve formě zaškrtávacího pole odkazujícího na Zásady ochrany osobních údajů.

Obecná ustanovení o bezpečnosti

Zpracování osobních údajů se řídí zákonnými předpisy platnými na území České republiky podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sdružení VIA, z. ú. realizující program TechSoup přijalo dostatečné fyzické, elektronické a procesní opatření, aby bylo zabráněno ztrátě nebo zneužití poskytnutých Osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje

V programu TechSoup jsou zaznamenány a zpracovány pouze takové osobní údaje, které byly poskytnuty registrujícím se subjektem do programu. Konkrétně:

  • když vytvoříte účet, evidujeme název vaší organizace, uživatelské jméno a heslo, primární e-mailovou adresu a jméno kontaktní osoby vaší organizace, adresu a všechny další informace přidružené k vašemu Účtu.
  • když zadáte jakékoli informace, včetně osobních údajů, do jakéhokoli příspěvku nebo komentáře v rámci Služeb, evidujeme takto zadané informace.
  • když se zúčastníte průzkumu pořádaném v rámci TechSoup nebo vyplníte dotazník v rámci programu TechSoup, evidujeme údaje a informace obsažené v odpovědích takového průzkumu nebo dotazníku.
  • když podáte zpětnou vazbu na program nebo žádost o podporu, evidujeme informace obsažené ve vaší zpětné vazbě nebo žádosti o podporu.
  • když nás kontaktujete zasláním e-mailu, evidujeme vaši e-mailovou adresu a stejně tak i informace v zaslaném emailu, včetně příloh a dodatečných podkladů k registraci.
  • když se přihlásíte k odběru informací a novinek formou newaletteru, evidujeme vaše jméno, e-mailovou adresu a název organizace či společnosti, kterou zastupujete.

Současně je ke jménu, názvu účtu a e-mailové adrese požadována po TechSoup klientech také informace o registrované právnické osobě (neziskové organizaci), konkrétně: název organizace, identifikační číslo, typ, poslání, rozpočet a kontaktní informace. Sdružení VIA, z. ú. eviduje tyto informace, abychom mohli sledovat žádosti o produkty, jejich průběh a dokončení a abychom mohli zpracovávat další zákaznické požadavky v rámci poskytovaných služeb. Současně jsou evidované osobní údaje využívány pro informování o důležitých změnách nezbytných pro realizaci programu TechSoup.

Poskytnete-li Sdružení VIA, z. ú. osobní údaje o vás např. telefonicky, můžeme vámi poskytnuté informace použít v kombinaci s informacemi shromážděnými prostřednictvím webových stránek za účelem plnění služeb, které poskytujeme.

Informace získávané prostřednictvím technologií

Stejně jako je tomu u většiny jiných webových stránek, sbírá náš webový server automaticky informace posílané v rámci internetového připojení a poskytované webovými prohlížeči. Mezi tyto informaci patří IP adresa vašeho internetového připojení, typ internetového prohlížeče, který jste k připojení použili a operační systém, který používáte. Náš webový server může také zaznamenávat URL vámi požadovaného souboru, aktuální datum a čas a URL poslední požadované webové stránky vyžádané vaším prohlížečem. Tyto informace využíváme k analýze trendů, administraci webových stránek a sledování pohybu uživatelů na našich webových stránkách tak, abychom lépe přizpůsobili webové stránky potřebám našich uživatelů.

Podobně jako mnohé jiné online služby využíváme ke sběru informací soubory cookies. "Cookies" jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá na pevný disk vašeho počítače, když si danou stránku prohlížíte. Náš webový server může používat jak relační cookies (angl. session cookies, jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč) a trvalé cookies (angl. persistent cookies, zůstávají na vašem počítači, dokud je nesmažete). Tento typ informací je sbírán, protože umožňuje lepší, snadnější a personalizovanější použitelnost webových stránek.

K analýze provozu na našich webových stránkách můžeme využívat Google Analytics - webový analytický nástroj poskytovaný společností Google, Inc. (dále "Google"). Google analytics využívá soubory cookies a page tags ke sběru informací o užívání našich webových stránek, jako například: jak často uživatelé stránky navštěvují, které stránky navštěvují a ze kterých stránek na naše webové stránky přišli. Informace získané ze souborů cookies a z page tags jsou přenášeny a ukládány na serverech Google. Následně mohou být tato data analyzovány a zpracovány do podoby reportů. Používání a ochrana dat ukládaných na serverech Google se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, dostupné na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, nikoliv našimi.

Ve vašem webovém prohlížeči můžete nastavit, že nechcete přijímat soubory cookies. Rozhodnete-li soubory cookies zakázat, budete stále moci přistupovat na naše webové stránky, některé funkce webových stránek však nebude možné používat, například zadávání žádostí o produkty.

Žádosti o produkty podané prostřednictvím stránek TechSoup

Online naplnění žádostí o produkty může být prováděno námi (TechSoup Česká republika), partnerem poskytujícím produkt nebo jinou smluvní stranou (například TechSoup). V rámci žádosti o produkt berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v některých případech můžete být požádáni opustit naše webové stránky za účelem výběru produktů a vznesení žádosti o produkty. V takovém případě vám tito smluvní partneři zpřístupní popis jejich zásad ochrany osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které poskytnete těmto smluvním partnerům, budou podléhat pouze zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám užívání těchto smluvních partnerů a ne již Zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám TechSoup Česká republika.

Využití a zpracování sbíraných údajů

Obecně data, která nám poskytnete, využíváme pro plnění námi poskytovaných služeb vám, k reakci na vaše žádosti a požadavky, zlepšování poskytovaných služeb. Poskytnuté kontaktní údaje také můžeme využít k tomu, abychom vás informovali o novinkách a změnách v program TechSoup, zajímavých nabídkách a příležitostech a o nové funkcionalitě.

Poskytnete-li nám zpětnou vazbu, tak za podmínky, že nebudeme spojovat tuto zpětnou vazbu s vašimi osobními údaji, ji můžeme zpracovat a poskytnout za jakýmkoliv účelem. S informacemi poskytnutými v případné zpětné vazbě bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami TechSoup Česká republika

Poskytnete-li nám zpětnou vazbu za konkrétním účelem, například v rámci případové studie, spolu s vaším souhlasem tuto informaci použít a zveřejnit, potom můžeme použít a zveřejnit takovouto informaci včetně osobních údajů v originální nezměněné podobě. Shromážděné informace obsažené ve vašem sdělení budou zpracovány s osobními údaji, obsaženými v takové komunikaci, v souladu s těmito Zásadami ochrany.

Anonymizovaná data mohou být programem TechSoup uveřejňována bez omezení.

Zpřístupnění informací třetím stranám

Anonymní informace mohou být sdíleny s našimi partnery, sponzory a dárci. TechSoup může sdílet anonymní informace o jednotlivých organizacích zejména v případě, kdy je to nezbytné k zajištění finančních prostředků na zajištění stálé dostupnosti služeb nebo vytvoření osvětového programu společně s našimi partnery nebo dárci. Není-li jinak uvedeno (v těchto Zásadách ochrany soukromí), nebudeme sdělovat a sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud nás k tomu nevyzvete nebo nám nedáte svolení.

Sdružení VIA, z. ú. může předat osobní údaje TechSoup klientů, kteří požadují produkty v rámci TechSoup Česká republika, příslušným partnerům a společnostem, kteří zprostředkovávají požadovaný Produkt, za účelem realizace požadavku, plnění služeb a podpory. Tyto jednotlivé záznamy (předané údaje) zahrnují název organizace a kontaktní informace poskytnuté klientem TechSoup. Vaše možnosti ohledně sdílení osobních údajů jsou uvedeny níže - v části "Pravidla a podmínky použití osobních údajů ". Smluvním partnerem Sdružení VIA, z. ú. pro realizaci a naplňování programu TechSoup Česká republika je nezisková organizace TechSoup sídlící v USA (více informací níže).

Sdružení VIA, z. ú. může také sdílet za účelem plnění služeb TechSoup (zprostředkování daru) vaše osobní údaje s vybranými dodavateli služeb (účetní služby související s fakturací za administrativní – zprostředkovatelský poplatek).

V případě sdílení vašich osobních údajů s partnery programu TechSoup budeme vyžadovat od těchto partnerů zachování Zásad ochrany osobních údajů při práci s jakýmikoli osobními údaji sdílenými přes TechSoup. Vaše možnosti ohledně takového sdílení informací jsou stanoveny v oddíle nazvaném "Pravidla a podmínky použití osobních údajů". Pokud by bylo Sdružení VIA, z. ú. a veškerá nebo část jeho aktiv zakoupena jinou organizací, nebo přešla z důvodu fúze, akvizice apod. pod jinou organizaci, vaše osobní údaje mohou být součástí převáděných aktiv, ovšem pouze za účelem realizace programu TechSoup a plnění služeb s tím spojených. Berete na vědomí, že takový převod může nastat, a že každý nabyvatel Sdružení VIA, z. ú., nebo jeho aktiv může i nadále používat vaše osobní údaje za účelem realizace programu TechSoup, a to tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany. Tímto souhlasíte, že se Sdružením VIA, z. ú. sdílíte své osobní údaje i s ohledem na výše uvedené okolnosti.

Sdružení VIA, z. ú. může dále poskytnout osobní údaje shromážděné od vás, pokud je takové zpřístupnění nutné: (a) v souladu s příslušnými právními předpisy či v reakci na obsílky nebo žádosti nám doručené oprávněným subjektem, (b) k zajištění jakékoli dohody, kterou jsme s vámi uzavřeli a k prosazování Zásad ochrany osobních údajů nebo (c) k ochraně a obraně práv a majetku Sdružení VIA, z. ú., ostatních uživatelů webových stránek, nebo třetích stran.

Smluvním partnerem (třetí stranou) je v rámci plnění požadavků a služeb klientů TechSoup nezisková organizace TechSoup, sídlem 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, CA 94017, USA. TechSoup je vázán zásadami ochrany osobních údajů TechSoup (Privacy Policy).

Pravidla a podmínky použití osobních údajů

Sdružení VIA, z. ú. může pravidelně zasílat zpravodaje – newslettery a informační sdělení výhradně za účelem realizace programu TechSoup, konkrétně: (a) informování o nových produktech v katalogu, (b) informování o nabídce vzdělávacích a speciálních akcí včetně průzkumů, (c) informování o nových službách nabízených partnerskými organizacemi a (d) informování o speciálních nabídkách třetích stran pro klienty TechSoup v souladu s posláním programu TechSoup Česká republika. Tyto e-maily jsou distribuovány v rámci programu TechSoup Česká republika, tzn., přicházejí od Sdružení VIA, z. ú., nikoliv z partnerských organizací. Nepřejete-li si dostávat výše uvedená sdělení, můžete se odhlásit z odběru těchto zpráv vždy dle pokynů pro odhlášení uvedených v daném konkrétním sdělení.

Současně platí, že pokud si od nás nepřejete dostávat poštovní nebo emailové zásilky týkající se výše uvedeného (bod a, b, c, d), prosíme, zašlete e-mail na podpora@techsoup.cz s předmětem "odhlášení odběru" a do těla zprávy uveďte vaše jméno a název organizace.

Příležitostně můžete v rámci programu TechSoup obdržet oznámení o aktualizaci služeb prostřednictvím e-mailu (upozornění na změnu služeb nebo Pravidel a podmínek programu nebo Zásad ochrany osobních údajů) a to vždy v případě, bude-li to pro realizaci programu nezbytné. Z těchto oznámení, které nejsou propagační povahy, se nelze odhlásit, protože obsahují důležité informace o změnách poskytovaných služeb, Pravidlech a podmínkách programu nebo Zásadách ochrany osobních údajů. Nepřejete-li si dostávat tato oznámení, máte možnost zrušit svůj účet (účty). V tom případě berete na vědomí, že takové zrušení vašeho účtu bude zahrnovat odstranění veškerých osobních informací z našich aktuálních databází. Současně Sdružení VIA, z. ú. nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze zrušení vašeho účtu a souvisejícího vymazání vašich informací. I v případě vymazání vašeho účtu berete na vědomí, že v některých případech žádosti o vymazání vašich údajů mohou být vybrané informace nutně dále evidovány dle zákona nebo obdobného typu předpisu. Sdružení VIA, z. ú. tak může v obdobných případech tyto informace zachovat a uchovávat tyto informace po předpisem stanovenou dobu. V takovém případě se budeme řídit vaší žádostí, až po splnění požadavku na uchování informací. (Pozn.: jedná se zejména o situace v souvislosti s účetní evidencí.)

V okamžiku odstranění informací a dat, které jsme od vás získali, budou odstraněny z našich aktivních databází, ale mohou zůstat v našich archivech z důvodu evidence. Tyto údaje nebudou nadále zpracovávány ani jinak využívány.

Změna vámi zadaných údajů

Rozhodnete-li se změnit nějakou z informací ve svém účtu, můžete použít funkci úpravy profilu, která se nachází pod odkazem z vaší domovské stránky vašeho účtu TechSoup. Změnu je možné provést také odesláním žádosti o změnu, opravu nebo odstranění informace na e-mail: podpora@techsoup.cz.

Pokud chcete změnit některé z informací obsažených v záznamu své organizace na TechSoup, můžete tak učinit následováním pokynů úpravy profilu organizace na www.techsoup.cz. Nejprve se budete muset přihlásit do svého profilu TechSoup, nebo kontaktovat program TechSoup pro ověření svého oprávnění provádět změny. Následně budete přesměrováni na stránku profilu své organizace, kde bude možné provést požadované změny. Máte-li jakékoliv potíže se změnou profilu své organizace, kontaktujte podporu TechSoup prostřednictvím e-mailu: podpora@techsoup.cz.

Průzkumy a případové studie

Příležitostně může Sdružení VIA, z. ú. nebo některý z našich partnerů (pozn. vždy pouze prostřednictvím Sdružení VIA, z. ú. – programu TechSoup) vyzvat klienty TechSoup, kteří obdrží, nebo již obdrželi produkty k účasti na případové studii, poskytnutí posudku nebo vyplnění průzkumu. Pokud partner vyžaduje od klienta podílet se například na takové studii jako podmínku pro získání produktu, bude toto výslovně uvedeno v pravidlech a podmínkách tohoto konkrétního partnera, případně během procesu zadání žádosti o dar.

Odkazy na externí webové stránky

Toto prohlášení o Zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromažďované prostřednictvím webových stránek TechSoup Česká republika. Webové stránky TechSoup mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, zejména za účelem uživatelského pohodlí. Tyto odkazy neznamenají náš souhlas s těmito webovými stránkami nebo jejich obsahem. Sdružení VIA, z. ú. nenese zodpovědnost za kontrolu, nereviduje ani není zodpovědné za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah zobrazovaný na jiných webových stránkách.

Doporučujeme všem návštěvníkům stránek TechSoup, aby si byli vědomi odchodu z našich webových stránek, a přečetli si zásady ochrany osobních údajů všech webů třetích stran, které se rozhodnou navštívit.

Sdílené oblasti služeb a poskytnuté informace / údaje

Mějte prosím na paměti, že pokud zadáte jakékoliv osobní údaje do sdílených oblastí služeb (jako například vývěsky, fóra webu), tyto osobní údaje budou zobrazeny každému, kdo má přístup do těchto oblastí služeb. Nad obdobným uveřejněním nemá Sdružení VIA, z. ú. žádnou kontrolu a nenese odpovědnost vůči vám, pokud jde o uveřejnění takových osobních údajů jinými uživateli.

Dotazy a připomínky

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně Zásady ochrany osobních údajů nebo procedur v rámci programu a stránek TechSoup Česká republika, neváhejte nás kontaktovat:

Sdružení VIA, z. ú. - program: TechSoup Česká republika
Dejvická 9, Praha 6, 160 00
podpora@techsoup.cz
info@sdruzenivia.cz
+420 774 000 985

Pravidla aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou předmětem občasné revize. Učiníme-li podstatné změny v těchto Zásadách, budeme vás informovat prostřednictvím rozhraní webových stránek. V případě, že máte Účet a zadali jste e-mailovou adresu, proběhne informace o změně e-mailem. Za všech okolností jsou proto klienti TechSoup zodpovědní za udržení aktuálnosti zadané e-mailové adresy. Pokud poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, není platná, nebo z jakéhokoliv důvodu není schopna přijmout oznámení (jak je popsáno výše), bude námi odeslaný e-mail obsahující veškerá oznámení či upozornění považován za doručený.

Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou platné okamžitě pro nové uživatele našich webových stránek. V jiných případech bude upravené znění Zásad ochrany osobních údajů účinné od doby třicet (30) dní poté, co bylo upozornění zveřejněno nebo zasláno. Váš další přístup na webové stránky nebo užívání služeb po uplynutí této doby bude znamenat souhlas s upravenými Zásadami ochrany osobních údajů.


Antidiskriminační politika

Organizace musí být otevřená a nediskriminující. TechSoup Česká republika, stejně jako celá mezinárodní partnerská síť TechSoup, je organizací podporující rovné příležitosti a nedovoluje diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy. Aby organizace mohla získat produkty z nabídky TechSoup, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků. TechSoup může brát v úvahu vnější důkazy diskriminace, jako je negativní publicita či příspěvky na sociálních sítích, které by diskriminaci skrze nenávistné projevy, neuctivé chování nebo šikanu odhalovaly. Tímto si TechSoup vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby. Organizace rovněž podléhají požadavkům způsobilosti od dárcovských a dalších partnerů, kteří mohou požadovat souhlas s jejich vlastní antidiskriminační politikou.

 

Tyto zásady ochrany soukromí byly naposledy aktualizovány 10. 5. 2016