Potvrzení kontaktního e-mailu pro Techsoup

Potvrzení e-mailu zasílejte pouze na naše vyžádání. Pokud jsme vás k zaslání potvrzení e-mailu nevyzvali, ověřili jsme váš e-mail jinou cestou a potvrzení tedy není potřeba posílat.

Toto potvrzení slouží jako doklad pro ověření oficiálního kontaktního e-mailu vaší organizace pro program TechSoup, které jste uvedli v registračním formuláři v případě, že se nám ho nepodaří ověřit jinou cestou. Potvrzení musí podepsat statutární zástupce organizace dle pravidel jednání za vaši organizaci. Potvrzení vyžadujeme také v případě, že potřebujeme ověřit, že osoba registrující vaši organizaci je jejím pověřeným zástupcem nebo v případě, že chcete kontaktní e-mail organizace později změnit.

Vzor potvrzení statutárního zástupce vyplňte, vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete  na adresu podpora@techsoup.cz

Vyberte vyhovující formát: 

potvrzeni_mail.pdf

potvrzeni_mail.doc

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru