Potvrzení e-mailu vašeho uživatelského účtu zasílejte pouze na naše vyžádání. Pokud jsme vás k zaslání potvrzení e-mailu nevyzvali, ověřili jsme váš e-mail jinou cestou a potvrzení tedy není potřeba posílat.

Toto potvrzení slouží jako doklad pro ověření oficiálního kontaktního e-mailu vaší organizace pro program TechSoup, které jste uvedli v registračním formuláři v případě, že se nám ho nepodaří ověřit jinou cestou. Potvrzení musí podepsat statutární zástupce organizace dle pravidel jednání za vaši organizaci. Potvrzení vyžadujeme také v případě, že potřebujeme ověřit, že osoba registrující vaši organizaci je jejím pověřeným zástupcem nebo v případě, že chcete kontaktní e-mail organizace později změnit.

Vzor potvrzení statutárního zástupce vyplňte a podepište elektronicky nebo vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete  na adresu podpora@techsoup.cz

Vyberte vyhovující formát: 

 

Potvrzení pro registraci na TechSoup.cz

potvrzeni_mail.pdf

potvrzeni_mail.doc

 

Potvrzení pro registraci na portál Microsoft Nonprofit

potvrzeni_mail_Microsoft_Validation.pdf

potvrzeni_mail_Microsoft_Validation.doc