Only send an e-mail confirmation of your user account upon our request. If we didn't invite you to send an email confirmation, we've verified your email in a different way, so there's no need to send a confirmation.

TechSoup registration

You have two e-mail addresses in your TechSoup account: 
1)  Primary contact e-mail for your organization  - we ask you to send the mentioned confirmation. We send you information about purchased products, orders, your account and newsletters to this e-mail.   

Select the appropriate format: 

 

Confirmation for registration on TechSoup.cz

confirmeni_primarniho_e -ress_TechSoup.pdf       

confirmeni_primarniho_emailu_TechSoup.doc

 

2)  E-mail verifies the address for the administrator account = contact person . You use it to log in to your TechSoup account. Payment instructions are sent to this e-mail, after payment of the invoice order (advance and billing) and possibly a new password. 

The confirmation serves as proof of your organization's official TechSoup contact email, which you provided on the registration form if we are unable to verify it in any other way. 

The confirmation must be signed by the statutory representative of the organization according to the rules of conduct for your organization. We also require confirmation if we need to verify that the person registering your organization is their authorized representative, or if you want to change the organization's contact email later.

Fill in the sample of the statutory representative electronically and sign it electronically or print it out , sign it and send it scanned to the address podpora@techsoup.cz .

Microsoft Nonprofit Portal - Registration

Potvrzení slouží jako doklad pro ověření oficiálního kontaktního e-mailu vaší organizace pro program Microsoft Nonprofit, které jste uvedli v registračním formuláři v případě, že se nám ho nepodaří ověřit jinou cestou. 

Potvrzení musí podepsat statutární zástupce organizace dle pravidel jednání za vaši organizaci. Potvrzení vyžadujeme také v případě, že potřebujeme ověřit, že osoba registrující vaši organizaci je jejím pověřeným zástupcem nebo v případě, že chcete kontaktní e-mail organizace později změnit.

Toto potvrzení slouží jako doklad pro ověření oficiálního kontaktního e-mailu vaší organizace pro program Microsoft Nonprofit, které jste uvedli v registračním formuláři v případě, že se nám ho nepodaří ověřit jinou cestou. Potvrzení musí podepsat statutární zástupce organizace dle pravidel jednání za vaši organizaci. Potvrzení vyžadujeme také v případě, že potřebujeme ověřit, že osoba registrující vaši organizaci je jejím pověřeným zástupcem. 

Vzor potvrzení statutárního zástupce vyplňte a podepište elektronicky nebo vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete v odpověď na email, který jste obdrželi přímo ze systému Microsoft nonprofit portálu na adresu podpora@techsoup.cz.  

Vyberte vyhovující formát: 

 

Potvrzení pro registraci na portál Microsoft Nonprofit

potvrzeni_mail_Microsoft_Validation.pdf

potvrzeni_mail_Microsoft_Validation.doc